Danske verdier…?

De danske verdiene er under angrep og følgelig har tre dansk-pakistanske brødre stiftet et nytt politisk parti for å kjempe for disse. Formannen for det nye Nationalpartiet, Kashif Ahmad, sier at tidligere tiders toleranse, respekt og åpenhet har forsvunnet fra samfunnet, som i dets sted har fått en «retorikk med…

De danske verdiene er under angrep og følgelig har tre dansk-pakistanske brødre stiftet et nytt politisk parti for å kjempe for disse.

Formannen for det nye Nationalpartiet, Kashif Ahmad, sier at tidligere tiders toleranse, respekt og åpenhet har forsvunnet fra samfunnet, som i dets sted har fått en «retorikk med rasistiske undertoner»:

Partiet, der allerede er godkendt af Indenrigsministeriet, har sin egen forening og bestyrelse og nu er gået i gang med at indsamle underskrifter for at blive valgberettiget.

– Vi har en diskurs i samfundet, hvor indvandrere og efterkommere i stigende grad bliver gjort til negative objekter.

– Retorikken er blevet så ekstrem, at vi bliver nødt til at gøre noget for at forsvare de danske værdier, som vores egne forældre mødte, da de kom til Danmark – et land, vi selv er født og opvokset i, og som vi betragter som vores fædreland, siger Kashif Ahmad til Politiken.

Nationalpartiets merkesaker i kampen for danske verdier er konkrete og klart definerte:

24-årsregelen skal avskaffes, slik at alle får rett til å velge sin egen partner.

Tilknytningskravet skal avskaffes.

Vern om retten til å bære religiøse symboler i det offentlige rom.

Danske verdier i bøtter og spann, mao.

Partiet trenger 20.000 verifiserte underskrifter for å få lov til å stille til valg.

Til tross for at partiets definisjon av danske verdier ser ut til å være beregnet på en spesiell gruppe fremfor samfunnet som helhet, tror partiformannen på stor oppslutning:

Kashif Ahmad regner ikke med at komme i front for et parti, der udelukkende kan indfange vælgere med anden etnisk baggrund end dansk:

– Mange i samfundet er trætte af denne her form for ekskluderende retorik og frygtbaserede politik. Jeg tror på, at selv Hans Jørgen i Sønderjylland vil kunne se, at det ikke længere er de oprigtigt danske værdier, der hersker i Danmark, siger Kashif Ahmad til Politiken.

Jyllands-Posten: Tre pakistanske brødre stifter nyt dansk politisk parti