Islam

”Yndlingsislamisten”

Dette er tittelen på en kommentar forfattet av lektor i presseetikk ved Høgskolen i Oslo, Magne Lindholm. Det handler om medias nye helt, Faten Mahdi al-Hussaini.

Medias hyllest av den unge kvinnen er ubehagelig. Hun er ung, gis makt og innflytelse, og så avdekker vi at hennes holdninger sannsynligvis ikke tåler dagslys. Da fordrer det åpen kritikk – selv om hun er ung. Denne ubehagelige situasjonen er ene og alene media og arrangøren av demonstrasjonen i Oslo 25.august sin skyld.

HRS gikk i bresjen med ubehaget, da vi avdekket al-Hussainis bånd til ekstremisme. Skyllebøttene har aldri vært flere og fullere fra mediehold særlig Aftenposten på lederplass, VG det samme (der unnlater VG å nevne oss, men vi forstår jo hvem som er ”skammelig”. Slik unngår VG at vi har rett på tilsvar), og Stavanger Aftenblad benyttet også lederplassen i går på oss.

Men ikke alle kan lures hele tiden. Magne Lindholm ved Høgskolen i Oslo og Akershus, er ikke hvem som helst. Han er lektor og har hovedansvaret for undervisningen av journaliststudenter i presseetikk og medieteori. Lindholm gjorde som oss: han sjekket gruppen al-Hussaini er leder for i Oslo-avdelingen, Stand4Hussain, som formidler sitt budskap på sannislam.no. Lindholm ser derfor ikke ut til å oppleve hva media prøver å få oss til å tro: at demonstrasjonen 25.august var et vendepunkt. Dette ikke minst fordi al-Hussaini selv står frem som en fundamentalist.

Stand 4 Hussain forsvarer flerkoneri med en påstand om at det er flere kvinner enn menn. Flerkoneri er nødvendig for å tilfredsstille kvinnenes behov. Halv arverett er en fordel for kvinner, for de skal forsørges av mannen uansett. Demokrati er de mot. Det er i strid med islamsk styresett, for samfunnet skal styres etter religiøse lover. Utroskap straffes med døden. Det er visstnok ikke så farlig, for utroskap vil forsvinne i et islamsk samfunn der ”anledningen til seksuell opphisselse eller erotikk er strengt begrenset på offentlige steder”. Fram til fredag ettermiddag 29. august forsvarte organisasjonen å hogge hendene av tyver, men det ble endret i all hast da sida ble kjent i nettdebatten. Nå heter det at hender bare skal hogges i et samfunn styrt av islamsk lov, der det islamske styresettet garanterer tyven en brukbar levestandard. Det er unektelig originalt å hevde at avhogging av hender er en del av velferdsstaten.

Dette er ikke et skrekkbilde hentet fra en islamofob fantasi. Det er forklaringer lagt ut på nett av Faten Mahdi Al-Hussainis egen organisasjon. Det er ikke vanskelig å kjenne igjen det politiske programmet. Forbildet er det brutale prestestyret i Iran.

Det er ingen grunn til å tvile på at Fatens engasjement var ekte. Men den hjemmesida hun har medansvar for, viser at demonstrasjonen var mer inspirert av borgerkrigen mellom sjia og sunni enn norske liberalere liker å tenke på.

Det blir vanskeligere for media å fortsette benektelsen, all den tid en fra deres egne rekker snakker dem midt imot.