Islam

Ydmykhetens begrensninger

Koranens budskap er dessverre ikke nestekjærlighet, ydmykhet og godhet.

Ydmykhetens begrensninger

Koranens budskap er dessverre ikke nestekjærlighet, ydmykhet og godhet.

«Kirkens historie gir oss grunn til å være både ydmyke og tålmodige overfor muslimer. Det har ikke bare vært rosenrødt fra kirkens side», sa KrF-topp Karl Johan Halleråker til Vårt Land. Helge Simonnes følger samme linje. Jeg må spørre: Er det de evinnelige korstogene Halleråker har i tankene? Islam fremmer en imperialistisk ideologi, og korstogene var i utgangspunktet en forsvarskrig etter at muslimske herskere hadde startet sin langt verre og mer omfattende erobringskrig på 600-tallet. I flere hundre år var store områder destabilisert og utrygge, grunnet tyrkiske erobringer i Midtøsten. I dag drepes, forfølges og fordrives kristne som aldri før i denne regionen.

Skal dårlig samvittighet avholde oss fra å stå opp mot undertrykkelse og urett?

Hadia Tajik mener man burde «gi de unge Koranen før ekstremistene tar dem» (!). Har hun lest Koranen? Det er ikke tilfeldig at den gir opphav til radikalisering og hat mot «de vantro». Koranens budskap er dessverre ikke nestekjærlighet. Kunne man ikke heller forvente at justiskomiteens leder uttalte seg om behovet for oppgjør med Koranens budskap – i tråd med moderne tids normer og behov?

Unge Faten Mahdi Al-Hussaini, shiamuslim fra Irak ble gitt mye spalteplass i Vårt Land etter IS-demonstrasjonen. Ikke ett kritisk spørsmål ble stilt, i tråd med den «ydmyke linje». Hege Storhaug ble fremstilt som ekstremisten.

Dersom Faten er tilhenger av et religiøst diktatur, skulle ikke hun bli konfrontert med sine holdninger? Leser man hennes organisasjons nettside Sannislam.no finner man en hyllest av det antidemokratiske, muslimske samfunn med prestestyret i Iran som forbilde. De ville hogge hender av tyver.

Etter at siden ble mer offentlig kjent, ble dette hurtig redigert bort. Den sekteriske kampen mellom shiaer og sunnier er brakt til Norge. Det fordrer at storsamfunnet er klart på at vi krever tilslutning til vårt demokrati. Det er en tid for alt, også ydmykhet. Men i møte med ideologier som ønsker å tilintetgjøre toleranse og demokrati, kommer ydmykheten til kort.