Islam

Terroristen og moskeen

Terroristen Bastian Vasquez (25) fra Skien vanket i moskeen til Telemark islamske trossamfunn (Tit) få år tilbake. Men styremedlemmer i moskeen, som kjente til Vaquez, vil ikke ha noen mening om hva de synes om denne lederskikkelsen i IS og hva IS utfører av uhyrligheter. Ei heller vil de ikke uttale seg om truslene Vasquez har fremsatt mot Jens Stoltenberg og Kongehuset. Det kan man si er ganske lite tillitsskapende.

Styremedlemmene som intervjues valgte å være anonyme. At de heller ikke som ansiktsløse kan si hva de mener om uhyrligheten IS begår, er ikke akkurat tillitsvekkende.

De bekrefter å kjenne til Vasquez i moskeen, der han ba for inntil om lag to år siden.

– Han var her og ba en del ganger. Han pleide å komme på fredagsbønn, men nå har han vært borte en god stund.

Ingen av dem kan huske når de så han sist.

– Det er litt vanskelig å si akkurat når han sluttet, men det er et par år siden.

De har ikke hatt kontakt med han siden han sluttet å gå i moskeen.

Vasquez med chilensk bakgrunn, konverterte til islam i ungdomsårene og kom etter hvert i kontakt med Arfan Bhatti og Mohyeldeen Mohammad. Han ble også en sentral skikkelse i den norske islamistgruppen «Profetens Ummah». Styremedlemmene i Tit sier de ikke vet når eller av hvem Vasquez ble radikalisert.

Så hva synes de om at Vasquez valgte å bli kriger og terrorist for IS?

– Som styremedlem er det en av tingene jeg ikke bør svare på, fordi jeg har et ansvar overfor medlemmene av trossamfunnet. Det kan være veldig skadelig både om jeg hadde svart ja eller nei på om jeg støtter han. Derfor vil jeg si ingen kommentar til det.

(…)

Vasquez er etterlyst internasjonalt fordi han er tiltalt for trusler mot Jens Stoltenberg og det norske kongehuset. Han har også uttalt i en nylig publisert IS-video at han og opprørerne har drept flere irakiske soldater.

– Det er ikke noe vi ønsker å snakke om. Det er utenfor Norge. Det er politikernes oppgave å legge seg opp i det. Det er ikke vår jobb. Det som skjer i Syria og i Irak har ikke vi noe med.

Dette er nedslående signaler, og går inn i et mønster fra moskéhold. Mens de toneangivende mediene klarte å fremstille den marginale demonstrasjonen mot IS 25.august som et veiskille… Nå stod muslimer bredt opp mot ekstreme krefter.

På lørdag var det konferanse i Skien med moskeens medlemmer og politi. Fanatisme og ekstremisme skal bekjempes og har ikke noe med religion å gjøre.  Sies det nok ganger, så blir det kanskje en offentlig sannhet, tror man?

(Hvorfor har ikke politiet slike konferanser med kristne menigheter og andre trosretninger, mon tro?)

Han har ikke tatt valg på vegne av oss, han har tatt de selv