Integrering og integreringspolitikk

Stavanger Aftenblads verdivalg

Stavanger Aftenblad (SA) er en del av konsensusalliansen når islam og ekstremistiske verdisyn kommer for dagen: Da skal faktiske forhold fornektes, og budbringerne skal piskes. Derfor spanderte SA lederplassen på å kritisere HRS med påstander om ”Forkastelege haldningar”.

Ja, vi lever vitterlig i orwellske tider. Man skulle ved første øyekast tro at en tittel som dette, ”Forkastelege haldningar”, ville handlet om at SA mener det er hårreisende at unge i Norge fravelger et åpent demokrati basert på sekulære rettsverdier til fordel for religiøst diktatur med korporale straffer, endog dødsstraff for avvikende meninger. Men nei, da. De ”forkastelege haldningane” handler om at HRS sier i fra om lite flatterende holdninger tilhørende Faten Magdi al-Hussaini.

Det ”artige” i denne sammenhengen, er ikke minst at vi i tillegg til tilsvar kunne sende avisen en skjermdump av en lokal imams holdninger. Skjermpumpen tok SAs debattredaksjon fortjenstfullt med i publiseringen av svaret vårt.

Festbremsere ser på skyggesidene

Er muslimer som vil leve med frihetsverdiene våre, og ikke islamistisk barbari, tjent med at vi lukker øynene når islam­ister framstår som noe annet enn de sier de er?

Samtlige toneangivende medier medvirket til å skape en ny mediestjerne fra de islamske rekkene over natten. I motsetning til fakkeltogjournalister og -redaktører, tok Human Rights Service (HRS) seg jobben med en kritisk sjekk av Faten Mahdi al-Hussaini (19). Det vi fant var lite hyggelig.

Men vi skulle tiet, mener Aftenbladet, som på lederplass definerer vårt funn ut som «forkastelege haldningar» (sic!).

Skremmende lesning

Så hva fant vi? Vi fant det samme som lektor i presseetikk og medieteori Magne Lindholm fant, da han etter vår avsløring sjekket om vi kunne ha tatt feil.

Lindholm skriver således to dager etter vår avsløring om henne som han kaller «yndlingsislamisten», og som er talsperson for sjiagruppen Stand4Hussain, som lovpriser ayatollahene i Teheran:

«Stand4Hussain forsvarer flerkoneri med en påstand om at det er flere kvinner enn menn. Flerkoneri er nødvendig for å tilfredsstille kvinnenes behov. Halv arverett er en fordel for kvinner, for de skal forsørges av mannen uansett. Demokrati er de mot. Det er i strid med islamsk styresett, for samfunnet skal styres etter religiøse lover. Utroskap straffes med døden. Det er visstnok ikke så farlig, for utroskap vil forsvinne i et islamsk samfunn der ‘anledningen til seksuell opphisselse eller erotikk er strengt begrenset på offentlige steder’. Fram til fredag ettermiddag 29. august forsvarte organisasjonen å hogge hendene av tyver, men det ble endret i all hast da sida ble kjent i nettdebatten. Nå heter det at hender bare skal hogges i et samfunn styrt av islamsk lov, der det islamske styresettet garanterer tyven en brukbar levestandard. Det er unektelig originalt å hevde at avhogging av hender er en del av velferdsstaten. Dette er ikke et skrekkbilde hentet fra en islamofob fantasi. Det er forklaringer lagt ut på nettet av Faten Mahdi Al-Hussainis egen organisasjon.»

Ikke likebehandling

Er dette altså de konservative stemmene som Aftenbladet vil inkludere i arbeidet mot radikalisering? Jeg slutter ikke å undre meg over medienes verdikompass.

Min påstand er: Mediene klarer ikke å likebehandle muslimer med andre grupper. Muslimene behandles som svakere enn oss andre, en forkastelig holdning som nedgraderer en hel gruppe. Er det noe muslimer trenger nå som islam er mer og mer i krise, så er det en realitetsorientering mot islamistiske miljø som forpester unge sjeler.

Også i Sandnes

La oss se på rogalendingen kalt imam Sandnes, Abo Barirah i Sandnes Mosque. Han er særlig populær blant unge. Så hva lærer han bort? Jo, at de som faller fra islam, skal straffes med døden, blasfemikere likeledes. Homofile skal drepes, det samme gjelder de som har sex utenfor ekteskapet.

imam_sandnes_dødsstraff

Når HRS avdekker slike forferdelige holdninger, sletter de aktuelle personene umiddelbart alle spor på nettet, så også i dette tilfellet. Men holdningene er nok ikke slettet (og vi har sikret oss bilder av uttalelsene).

Hva mener Aftenbladet?

Skal mediene fortsette å lukke øynene selv om en person går som en islamist og kvekker som en islamist? Er muslimer som vil leve med frihetsverdiene våre, og ikke islamistisk barbari, tjent med det? Jeg vet hva vårt svar er. Hva mener Aftenbladet?