SSB skriver ned, mens Eurostat skriver opp

Statistisk sentralbyrå (SSB) har omtalt sin egen befolkningsfremskriving for 2014-2100. Mellomalternativet – som er SSBs hovedalternativ – tilsier at befolkningen i Norge vil øke med mer enn 50.000 årlig i 11 år frem til 2025. Etter dette året, forutsetter SSB at veksten vil avta, men befolkningen likevel øke hvert år frem…

Statistisk sentralbyrå (SSB) har omtalt sin egen befolkningsfremskriving for 2014-2100. Mellomalternativet – som er SSBs hovedalternativ – tilsier at befolkningen i Norge vil øke med mer enn 50.000 årlig i 11 år frem til 2025.

Etter dette året, forutsetter SSB at veksten vil avta, men befolkningen likevel øke hvert år frem til århundreskiftet. Folketallet i Norge forventes således å passere 6 millioner i 2031 og 7 millioner i 2065.

I SSBs høyalternativ forventes det derimot en langt høyere befolkningsvekst, med mer enn 70.000 i året. Denne veksten vil etterhvert øke, og befolkningen vil passere 8 millioner i 2048 og 10 millioner i 2067.

Men i SSBs hovedalternativ forutsetter man altså som vanlig – og stikk i strid med den historiske utviklingen – at innvandringen til Norge vil gå ned.

Det er imidlertid andre som også driver med befolkningsfremskrivinger, og kikker man på Eurostats hovedalternativ, finner man en viss diskrepans. Eurostat regner med hele 2 millioner flere over en periode på 30 år. Dette skyldes at Eurostat har oppjustert prognosene for nettoinnvandring til Norge på mellomlang sikt.

Befolkningsframskrivinger

Det er derfor grunn til å nok en gang spørre hvor realistisk SSBs forutsetning om lavere innvandring egentlig er?