På komfortabel avstand

VG intervjuer den britiske hatpredikanten Anjem Choudary som – fra sin bopæl i Storbritannia – støtter det nyopprettede kalifatet i Irak: Islamisten uttrykker støtte til den såkalte «islamske statens» opprettelse av et kalifat. – Det er ingen tvil om at kriteriene for kalifatet er oppfylt,…

VG intervjuer den britiske hatpredikanten Anjem Choudary som – fra sin bopæl i Storbritannia – støtter det nyopprettede kalifatet i Irak:

Islamisten uttrykker støtte til den såkalte «islamske statens» opprettelse av et kalifat.

– Det er ingen tvil om at kriteriene for kalifatet er oppfylt, påstår han.

Choudary har bånd til Profetens Ummah, og mener at vestlige journalister bedriver krigshissing og således er ansvarlige for angrep på den muslimske verden. Krigsreportere og andre journalister er derfor å anse som legitime mål, forklarer han.

Det samme gjelder alle sivile som har kommet i skade for å stemme på feil politiker eller regjering.

Hvis du stemmer på Obama, og Obama sender flere soldater til oss, da hjelper og medvirker du til regjeringen, sier Choudary til VG.

Men vår barske venn, som ellers er kjent for å være svært forsiktig i sine uttalelser mtp straffeansvar, må ha lidd den vanskjebne det er å bli feilsitert av kjipe journalister som ikke engang har greie på pronomen. VGs journalist gjorde det sikkert med vilje også, krigshisseren.

Likevel er det nok en lettelse for alle å høre at det så langt ikke foreligger noen bekreftede meldinger om at Obama har sendt soldater til Choudarys foretrukne oppholdssted Storbritannia.