Politikk

Mot folkeviljen?

Han peker stolt på et avhogd hode. På andre fotografier står han langs et gjerde og peker på avhogde hoder som er satt på spyd, mens hodeløse kropper henger fastbundet til gjerdet. Da er vi i terrorreiret Den islamske staten, og mannen det handler om er 25 år gammel og skal få psykologhjelp når han vender nesen hjem.

Terroreksperten Magnus Ranstorp kommenterer bildene av den 25 år gamle Mohammed fra Ishøj ved København, med navnebytte til Jacob (sic!), slik:

“Han (Mohammed og nå Jakob, red.) er helt uberørt. Han nyter det. Det er usmakelig. Man blir dårlig tilpass. Det er fryktelig. Det er fryktelige krigsforbrytelser. Det er fryktelige mord som er begått – og han er helt uberørt.”

Så hva venter Jacob, eller Mohammed, den dagen han vender hjem til Danmark? Det skrev vi om i går: Mohammed, som på bestialsk vis har drept et ukjent antall mennesker, skal møtes med et såkalt ettervern, som kan bety debrifing, psykologsamtale, medisinsk bistand, mentorkontakt og deltakelse i exitprogram.

I Norge skal rundt 20 personer ha vendt tilbake fra krig i Syria og Irak. Vi hører ikke et pip fra PST, Regjeringen, Stortinget eller pressen, om hvor de hjemvente befinner seg. Ikke ett spørsmål om hvorfor vi ikke ser fengslinger, siktelser, tiltaler for drap og forbrytelser mot menneskeheten. Det er for meg helt umulig å tro at denne tilstanden har bred folkelig støtte. Skal monstre som dette få gå fritt iblant oss? Skal vi sitte på buss, tog eller trikk, vitende at mannen ved vår side kan ha begått de mest bestialske handlinger – og ikke skal straffes? Skal vi måtte leve med at det er tikkende bomber – bokstavelig talt – i vårt nærmiljø, i vårt land – som har fri tilgang til offentlige goder som enhver annen borger? Skal mine skattepenger gå til NAV-støtte til en ”Jacob/Mohammed”?

Våre politikeres unnfallenhet så langt overfor terroristene/jihadistene er virkelig med på å sparke det folkelige fellesskapet kraftig på skinnleggen. Vi går mot et mer og mer oppsplittet Norge.

Dansk hellig kriger praler med lig og afhuggede hoveder: Regeringen vil give ham psykologhjælp