Iran Human Rights: En allianse mot islamsk ekstremisme

- Nye ekstreme grupper kan oppstå så lenge muslimer ikke har tatt et grundig oppgjør mot umenneskelige lover som praktiseres i islams navn, skriver professor ved UiO og leder for Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam i Aftenposten.

– Nye ekstreme grupper kan oppstå så lenge muslimer ikke har tatt et grundig oppgjør mot umenneskelige lover som praktiseres i islams navn, skriver professor ved UiO og leder for Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam i Aftenposten.

Stordemonstrasjonen mot IS (Den islamske staten) blir kalt et vendepunkt. Etter initiativ fra noen unge norske muslimer samlet flere tusen mennesker seg i protest mot en av vår tids mest brutale terrorgrupper og deres norske støttespillere.

Hvorvidt dette er et vendepunkt, avhenger av om alliansen er taktisk eller en allianse med basis i grunnleggende verdier som menneskerettigheter.

Allianse basert på grunnleggende verdier
Taktiske allianser har ofte relativt begrensede og kortsiktige mål, hvor holdningsendring og grunnleggende verdier som regel ikke blir prioritert.

Alliansen mellom Vesten og de som kjempet mot den Sovjetiske okkupasjonen i Afghanistan eller alliansen mot Saddam Hussain, er eksempler på taktiske allianser hvor fiendes fiender blir venner uten at det vektlegges hvilke verdier de deler.

Slike allianser er dessverre ikke sjeldne i internasjonal politikk, som til tross for kortsiktig suksess har katastrofale langsiktige følger.

Terrorgruppen IS` herjinger i Irak og Syria er en påminnelse om hvilke forbrytelser som kan begås i religioners, her islam, navn, fortsetter Amiry-Moghaddam og minner om at IS ikke er alene om å begå umenneskelige og brutale handlinger i islams navn. Det gjør også regimet i Iran, selv om de nå er motstandere av IS:

De siste 30 årene har Irans regime begått grusomheter på nivå med det IS gjør i dag. Sommeren 1987 utstedte Irans daværende leder Ayatollah Khomeini en fatwa (en religiøs ordre) om at alle politiske fanger som fortsatt sto ved sine meninger, skulle henrettes.

I løpet av få måneder ble flere tusen forsvarsløse kvinner og menn henrettet fordi de ikke delte Khomeinis overbevisning. Denne hendelsen ble begått i islams navn og har fått bemerkelsen «forbrytelse mot menneskeheten».

Situasjonen er ikke stort annerledes i dag. Bare i august 2014 ble mer enn 90 personer henrettet. 17 av disse henrettelsene og amputasjon av en manns høyre hånd ble utført i full offentlighet, foran skrekkslagne tilskuere.

Metodene er de samme som IS bruker for å spre frykt. Begge bruker sharia for å rettferdiggjøre sine handlinger.

Les resten her.