Ikke så bra for selvbildet, kanskje?

Fritt Ords undersøkelse av ytringsfrihetssituasjonen i Norge viser at befolkningens tillit til norske medier er laber: – 1 av 3 har liten eller ingen tillit til hvordan mediene setter søkelys på sin egen samfunnsrolle, – 2 av 5 mangler tillit til at mediene er frie og uavehengige av eiere og…

Fritt Ords undersøkelse av ytringsfrihetssituasjonen i Norge viser at befolkningens tillit til norske medier er laber:

– 1 av 3 har liten eller ingen tillit til hvordan mediene setter søkelys på sin egen samfunnsrolle,

– 2 av 5 mangler tillit til at mediene er frie og uavehengige av eiere og annonsører,

– 1 av 5 har ikke tillit til at mediene er frie og uavhengige av staten, mens

– 1 av 3 mangler tillit til at mediene belyser sakene fra flere sider.

Medieforsker og førsteamanuensis Elisabeth Staksrud ved Institutt for medier og kommunikasjon på UiO mener at funnene bør føre debatt i mediekretser:

– Det er altså lav tillit til at mediene oppfyller det samfunnsoppdraget som mediene selv er så opptatt av. Det er problematisk for mediene, sier Staksrud, og viser også til den lave tilliten til at mediene setter søkelys på egen rolle og uavhengighet fra egne eiere og annonsører.

Journalisten.no: – Tilliten til medier og journalister er deprimerende lav