Ufrivillige ekteskap

Betydelig økning i antall tvangsekteskap

Med de demografiske endringene som skjer raskt i Norge, og med de store ungdomskullene med opphav i æreskultur, er det ikke til å forundres over at antallet som søker hjelp mot arrangerte ekteskap øker. Den mest profesjonelle hjelpeinstansen, Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse har fått 243 saker på bordet i første halvår, nesten et halvt hundre mer enn første halvår i fjor.

Antallet saker ligger dermed an til å ende på et halvt tusen. Da er kun Kompetanseteamet, underlagt IMDi , og ingen av de mange andre hjelpeinstansene medregnet.

Koordinator i Kompetanseteamet har denne forklaringen på hvorfor antallet øker:

– Økningen i antall saker skyldes økt bevissthet i utlendingsfeltet og god markedsføring av Kompetanseteamet internt, blant annet i UDI. Henvendelsene som gjelder utlendingsfeltet kommer primært fra UDI, men også mottak, politi og advokater, sier Eva-Torill Jacobsen, koordinator i Kompetanseteamet til NTB.

Jacobsen mener at bevissthet i aktuelle etater om hjelp unge kan få, kombinert med at ungdom også bevisstgjøres om det samme er ytterligere forklaringer på økningen.

Dette med økt bevissthet hos unge, har vært en forklaringsvariabel jeg har merket meg hver gang tall legges på bordet og man kan konstatere økende hjelpebehov.

Jeg hører aldri noen snakke om at i eksempelvis den mest aktuelle byen, Oslo, er de demografiske endringene i ungdomsbefolkningen dramatisk. Jeg hører heller ingen sentrale instanser dvele høyt ved muligheten for at mørketallene er svært høye, ikke minst fordi så mange aktuelle miljø er blitt så store at det å bryte ut blir vanskeligere og vanskeligere. Man vet at nær sagt uansett hvor man flytter i skjul møter man sine egne ”i døra”.

Det rapporteres om færre saker ved skoler med minoritetsrådgivere, 80 saker mot 21 flere saker i første halvår i fjor. Dette er videre en halvering av saker sammenliknet med første halvår 2012. Hva nedgangen skyldes, har man ikke svar på.

I Osloskolen er det over 40 prosent førsteklassinger med minoritetsbakgrunn, som det heter, svært mange med bakgrunn fra æreskultur og land med arrangert ekteskap som normen. Skal vi våge å tippe at om ti år har Kompetanseteamet rundt 1 000 saker i året?