Islam

-Ren islamreklame

-Demonstrasjonen i Oslo sist lørdag var intet annet enn en ren reklame for islam. Kvinnene i hijab burde heller kastet plagget og demonstrert mot at de undertrykkes. Og politikere må slutte å gå side ved side med undertrykte kvinner. Kraftsalven kommer fra en kvinnelig kurdisk flyktning.

Kvinnen heter Iran Morovati og bor i Kongsvinger. Hun ble mektig irritert over fjernsynsbildene fra demonstrasjonen, skriver Glåmdalen.

– Jeg er rett og slett forbannet over at norske partiledere og statsministeren går side ved side med undertrykte kvinner, som må gå med hijab eller niqab når de viser seg offentlig. Det er merkelig at norske toppolitikere og statsministeren ikke innser hva de da faktisk støtter, tordner hun.

– Jeg nekter å gå side ved side med kvinner som ved å gå med hijab eller Niqab faktisk aksepterer å bli undertrykket av den religionen jeg selv har flyktet fra. Men jeg vil likevel kjempe for deres og andre kvinners rettigheter, uansett om det er i Norge eller andre land.

– Jeg synes statsministeren og andre politikere viser feil solidaritet, og heller burde si klart nei også til alt det andre som skjer i islams navn, av undertrykking og brudd på menneskerettigheter, tordner den opprinnelig kurdiske kvinnen som har bodd i Norge siden 1992.

«Islam-reklame»

– Det greit å demonstrere mot de ekstreme og uhyrlige utslagene av islam som skjer nå, men man må vite hva man da støtter. Etter min oppfatning ble mandagens demonstrasjon i Oslo nærmest en reklame for islam, mener Morovati.

– Islam praktiseres på høyst forskjellige måter, både av ekstreme grupper, eller i mer moderate former. Men det er likevel samme religion; de har uansett samme gud, samme Koranen og samme profet, Muhammed, en religion som gir rom for undertrykkelse og grove krenkelser av menneskerettighetene, mishandling og halshogging, påpeker hun.

– Det er greit å fordømme IS nå, slik mange nordmenn gjorde i Oslo mandag, men husk at islam er den religionen som undertrykker halvparten av samfunnet, nemlig kvinnene, og også minoritetsgrupper og andre som ikke bekjenner seg til islam, noe som vi nå ser resultatet av i form av blant ant annet halshogging. Islam er religionen som ikke regner kvinner som noe verdt, som omskjærer kvinner, som tillater tvangsgifte av jenter helt ned til ni års alder, som godtar æresdrap, som sier at mann og kvinne ikke er like mye verdt, ramser Morovati opp.

– Var det feil av nordmenn å bli med i demonstrasjonen?

– Jeg forstår godt nordmenn som synes det er bra at også muslimer demonstrer mot ekstremismen, men da må de huske at samme religion faktisk står for de mest bestialske overgrep i historien, sier Morovati.

Farlig

– Den ekstreme islamismens framvekst er farlig, og utgjør en trussel mot fred og demokrati over hele verden. De kjemper ikke for fred, men for makt for sin religion, understreker hun.

Slik snakker en sekulær/kulturell muslim.