Politikk

Noen våger

Den islam som IS står for, er annerledes enn nazismen. Men det er mange fellestrekk. Norske medier vil ikke se dette. Men det gjør to danske godt bevandrede mediemennesker, Karen Jespersen og Ralf Pittelkow. De påpeker med rette at ekspansjonen til IS kan skape spenninger og ustabilitet i Europas demokratier. Tør mediene se for seg ekspansjonen i et 20 års perspektiv for Europas vedkommende?

Jespersen og Pittelkow står bak bestselgeren Islams Magt  De kan med andre ord sin islam. I dag tar de et oppgjør med toneangivende danske mediers unnfallenhet overfor hva Europa faktisk kan stå overfor om få år.

De starter kommentaren i Den korte avis med å vise parallellene mellom IS og nazismen:

Begge parter bygger på en totalitær ideologi: Demokratiet er en fjende. Retsstaten fortjener kun foragt. I stedet for skal staten være et redskab for at føre fanatiske raceteorier eller rabiate forestillinger om et islamisk kalifat ud i livet.

Denne stat skal forfølge sine mål med den mest konsekvente brutalitet, og den skal udradere borgernes personlige frihed for at sikre, at de lever, som ideologien og magthaverne kræver.

Mennesker, der af ideologien er udpeget som fjender og undermennesker, skal dræbes eller gøres til slaver. Jøderne har oplevet at være udråbt som en hovedfjende for både nazister og islamister.

Lighederne mellem nazismen og Islamisk Stat burde bringe den vestlige verden i højeste alarmberedskab over Islamisk Stats uhyggelige fremmarch. Medierne burde være helt oppe på mærkerne med at oplyse befolkningen om, hvad Islamisk Stat repræsenterer.

Men i danske medier finder man en påfaldende ligegyldighed eller ligefrem uvilje over for at trænge til bunds i, hvad vi er konfronteret med. Det gælder ikke mindst de to store offentlige medier TV2 og DR.

Truslen fra Islamisk Stat

Islamisk Stat har i dag ikke en militær styrke, der kan sammenlignes med den nazistiske militærmaskine i datiden. Og da slet ikke i forhold til den vestlige verden.

Men i Mellemøsten er organisationen på rekordtid blevet en betydelig militær magtfaktor. Organisationen kontrollerer i dag et område på Storbritanniens størrelse, og det kan vokse yderligere.

Samtidig trues den vestlige verden af en kraftig stigning i terroraktioner, som har sit udspring i Islamisk Stat.

Og så er der det absolutte mareridt. Islamisk Stat arbejder hårdt på at få masseødelæggelsesvåben: ”Beskidte bomber” med atommateriale. Kemiske våben. Bakteriologiske våben (for eksempel smitte med ebola).

Hvis organisationen får held med (nogle af) disse planer, vil den blive en frygtelig militær modstander for Vesten.

Samtidig er der ildevarslende tegn på, at Islamisk Magt appellerer til nogle muslimer i Europa. Jo stærkere organisationen bliver, jo større vil denne appel efter al sandsynlighed blive. Det kan skabe store spændinger og ustabilitet i de europæiske samfund.

Dystert bud på fremtiden

Sent, alt for sent, er ledende politikere da også ved at fatte situationens alvor. USA’s politiske og militære ledelse taler nu tydeligt om, hvor stor en trussel Islamisk Stat udgør.

I medierne kommer der røster, der påpeger den fulde rækkevidde i det, der er ved at ske.

Den kendte britiske historiker og kommentator Dominic Sandbrook formulerede således forleden et særdeles dystert bud på, hvordan situationen kunne tage sig ud med europæiske øjne i 2030. (Daily Mail 22.8.)

Men de to store offentlige medier i Danmark – TV2 og DR – har ikke gjort meget for at gøre det klart for befolkningen, hvilken ny fare vi står overfor.

Man kan ikke lade være med at spørge sig: Ville TV2 og DR være lige så bløde i behandlingen af nazister?

På linje med alt muligt andet

De to tv-stationer har naturligvis haft en løbende dækning af, hvad Islamisk Stat har foretaget sig. Men hverken omfanget eller indholdet af dækningen har gjort det klart, hvilken betydning disse begivenheder har – i Mellemøsten og i Danmark.

Man har behandlet Islamisk Stat på linje med så meget andet i nyhedsstrømmen. For eksempel balladen om dagpengene på Christiansborg.

Brutaliteten

Da den amerikanske journalist James Foley havde fået skåret halsen over, havde TV2 News en ejendommeligt neddæmpet dækning af det morgenen efter. Man viste ikke engang billedet af Foley og hans bøddel. Hvorfor?

TV-stationerne skal naturligvis ikke svælge i Islamisk Stats blodige gerninger og dermed risikere at støtte terroristernes propaganda. Men man kunne sagtens vælge en mellemløsning, hvor man gav befolkningen nogle indtryk af brutaliteten. Det har man stort set afstået fra. Hvorfor?

Islamisk Stat og Hamas

Man har også været tilbageholdende med at oplyse seerne om, at Islamisk Stat og Hamas i høj grad repræsenterer de samme islamistiske strømninger. Hvorfor?

Især for TV2’s seere, der er blevet fyldt med fremstillinger af Hamas som ofre, kunne det vel være nyttig viden.

Danske muslimers tavshed

I Danmark og andre europæiske lande har man kunnet konstatere et foruroligende mønster: Muslimske organisationer og debattører har forholdt sig meget tavse i forhold til Islamisk Stat. Det har været svært at finde fordømmelser.

Det ville være ganske oplagt for TV2 og DR at stille spørgsmål om dette til muslimer af forskellig afstøbning. Alle demokrater må have en interesse i, at de muslimer, som ønsker at tage et opgør med Islamisk Stat, får lejlighed til at markere det. Men tv-stationerne har intet gjort for at rejse denne debat. Hvorfor?

Solgte Islamisk Stats sløjfer

Den Korte Avis har kunnet fortælle, at den muslimske nødhjælpsorganisation ”De Humanitære Hjerter” solgte sløjfer med Islamisk Stats logo på. Denne nyhed nåede efterhånden også frem til tv-stationerne, og der var interviews med lederen af nødhjælpen, Ali Daghim.

Han sagde bare, at der var mange andre organisationer end Islamisk Stat, der brugte det samme symbol. Ingen tv-journalist fandt på at spørge ham om, hvilke organisationer han tænkte på. For slet ikke at tale om, at journalisten selv havde undersøgt sagens rette sammenhæng. Hvorfor?

Siden kunne Syrien-eksperten Naser Khader på TV2 News påpege, at Ali Daghims påstand var forkert. Men det indbragte Khader nogle spørgsmål fra studieværten, der var langt mere inkvisitoriske end den bløde behandling, som Ali Daghim havde fået. Hvorfor?

Hvordan kunne I være så blinde?

Danske journalister er opdraget med, at nazismen var noget frygtelig noget – og hvor var det forfærdeligt, at man dengang ikke opdagede den nazistiske fare noget før.

Nu sidder journalister så på tv og laver ikke-se-ikke-høre journalistik om Islamisk Stat. Hvorfor?

Den sandsynlige forklaring er vel politisk korrekthed. Man har vedtaget, at muslimer per definition er ofre, og derfor vil man nødigt trampe for meget rundt i en totalitær og bestialsk bevægelse som Islamisk Stat.

Om ti år er der måske folk, der vil spørge nutidens journalister på TV2 og DR: Hvordan i alverden kunne i være så blinde for, hvad der foregik?