Islam

Medias helt, eller kanskje deres offer?

Den 19 år gamle kvinnen som talte foran folkemengden på Eidsvolls plass på lørdag har media gjort om til en nasjonal helt. Faten Mahdi Al-Husseini behandles derfor ikke med en kritisk distanse. Heller ikke når hun sier det er selvfølge at hun som muslim vil leve i en islamsk stat. Vi kan også avsløre at en av Al-Husseinis helter er Ayatollah Khomeini – ”en legende” som hun kaller despoten.

Man får fornemmelsen av at mediestanden er så lettet over at ikke alle muslimer synes voldsherjingene til IS er spiselige, at man er villig til å svelge det meste av annet tankegods som ikke hører hjemme i et sivilisert, moderne samfunn basert på humanisme. Man løfter ikke på øyelokket av den strenge hijaben hennes, den er normalisert og ufarliggjort. Den har, for media, ingen iboende verdier som kanskje Al-Husseini kjenner ideologisk varme for. Og bak hijaben har vi i dag avslørt  et verdimiljø som Al-Husseini beveger seg i som er særdeles lite hyggelig. Spørsmålet er: vil media ta dette innover seg? Da ødelegges i så fall den medieskapte idyllen rundt demonstrasjonen mot IS og Profetens Ummah.

VG Tv har et lengre intervju med Al-Husseini. Her kommer det frem (for oss ikke overraskende, all den tid hijaben er på hodet), at Al-Husseini mener det er selvfølge at hun som muslim drømmer om å leve i en islamsk stat. Journalisten spør ikke hva dette innebærer: Hvilke sharialover mener hun er passende i en islamsk stat? Hvilke lover er ”hellige”og dermed nødvendige?

-Islam betyr alt for meg, sier den unge kvinnen til journalisten i VG.  Ingen bjeller ringer?

Hvilken islam er det Al-Husseini egentlig ønsker å følge?

I den perfekte islamske staten sulter ingen, sier hun videre. Mine assosiasjoner gikk rett til Brorskapstilhengeren Lena Larsen, som midt på 90-tallet i debatt med Unni Wikan sa at nettopp i den perfekte staten sulter ingen, og hvis noen da likevel skulle finne på å stjele, ja, da er amputasjon er akseptable shariastraff.

Er det denne islamske staten Al-Husseini ønsker seg?

Norske journalister har nå en unik mulighet til å gå inn i en bratt læringskurve – for vårt kjære demokrat basert på humanisme sin skyld.  Eller er det slik at journalister er så lettet over at et par tusen under den islamske fanen demonstrerte mot IS, at man kan leve med ”litt” shariabarbari?

Her er skjermdump av Faten Mahdi Al-Husseinis ”legende”:

faten_khomeini

Hvis noen lesere kan oversette teksten som ledsager bildet, send det til [email protected].