Innvandring

Vil stramme inn på innvandringen

Den danske befolkningen er uenig med nåværende regjerings lettelser i innvandringspolitikken. Folket ser at innvandringen har økt, dertil fra land som man erfaringsmessig vet det er vanskelig å få til en reell integrering. Det er særlig på familiegjenforeningsfeltet sosialdemokratene i ledende regjeringsposisjon har fjernet forrige regjerings innstramninger. Som i de fleste andre land i Europa, bryr ikke den politiske ledelsen seg om folkets mening.

Sosialdemokratene sier de ikke vil ta folkets mening til etterretning. Det er egentlig nøyaktig samme posisjon som vi er i her i Norge. Det viste blant annet en meningsmåling foretatt for Bærekraftutvalget til Frp i fjor.  Det samme viste en meningsmåling utført for Human Rights Service i 2009

Under den liberalkonservative VKO-regjeringen, ble dansk innvandringspolitikk lagt om radikalt. Danmark fikk slik den mest restriktive (eller kanskje mer korrekt, den mest innvandringsrealistiske) politikken på feltet i Europa.  Da sosialdemokratene kom til makten, ble sentrale innstramninger avskaffet. Man skulle da vise at man er human! Over halvparten av danskene er dog ikke fornøyd med den nye politikken.  Kun en fjerdedel av folket støtter den. Om dette får konsekvenser? Nei, politikere generelt ser ut til å gi blaffen i folkeviljen når det kommer til det feltet som har størst innvirkning på fremtiden.

I Norge er situasjonen den at vårt mest innvandringsrealistiske parti, Frp, for første gang sitter i regjering. Med i overkant av 16 prosent av stemmene, blir det kanskje umulig for partiet å få til sentrale endringer, da verken Høyre eller samarbeidspartneren Venstre og KrF, ser ut til å være opptatt av realisme. Såkalt humanisme, ispedd en god dose utopisme er i front.

Et flertal af danskerne ønsker strammere regler for familiesammenføring, viser ny måling fra Epinion.

Et flertal af danskerne ønsker stramninger af regler for familiedsammføring.

Et flertal af danskerne ser gerne reglerne for familiesammenføring strammet. 54 procent er helt eller delvist enige, viser en måling foretaget af Epinion for DR Nyheder.

Samtidig er 25 procent helt eller delvist uenige i at reglerne bør strammes, viser målingen.

 – Jeg tror, det er gået op for flere og flere danskere, at regeringens udlændingepolitik har haft den konsekvens, at der kommer flere mennesker til Danmark. Også mennesker, som vi har meget, meget svært ved at integrere. Så stramninger, det skal vi have, siger Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen, til DR.

Dansk Folkeparti vil have genindført det pointsystem for familiesammenføring, som VKO indførte i 2010, og som den nuværende regeringen afskaffede.

 “Jeg tror, det er gået op for flere og flere danskere, at regeringens udlændingepolitik har haft den konsekvens, at der kommer flere mennesker til Danmark”

Måske ikke så overraskende er det primært blandt de borgerlige vælgere, man finder strammerne.

Her er 74 procent helt eller delvist enig i, at reglerne på området bør strammes. Blandt vælgerne hos S, SF, R og Enhedslisten er tallet 39 procent.

Men de gældende regler er, som de skal være, lyder det fra Socialdemokraterne. De er humane og giver mennesker mulighed for at leve et liv sammen med deres ægtefælle, så længe kravene er opfyldt.

– Jeg synes, de er fair, og jeg synes de er velafbalancerede. De gør det også muligt, at Danmark kan stille krav til de mennesker, der kommer og tager ophold her, siger Mette Reismann, udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokraterne.

 Hun tilføjer dog, at regeringen tager folks bekymringer alvorligt.

– Fordi hvis bekymringer er opstået på et for uoplyst grundlag, så er det os politikere, der naturligvis skal oplyse mere om, hvad det her vil sige, siger Mette Reismann.

Hos DF mener man netop regeringspartierne bør bekymre sig om, hvad målingen siger om egne vælgere.

– Når næsten 40 procent af dem, der stemmer på de røde partier, også ønsker at stramme udlændingepolitikken på det her område, tyder det jo på, at regeringen og de partier, der støtter regeringen, er ude af trit med sine egne vælgere, siger Martin Henriksen.

Fordelt på aldersgrupper ønsker flest i aldersgruppen ’56 år og derover’ stramninger, mens tilfældet er det modsatte for de yngre vælgere i aldersgruppen 18 til 34 år.