Innvandring

Kommunene i knestående, men hva hjelper det?

Enda ”flere trenger hjelp”. Slik presenterer Dagens Nyheter at det vil komme opp mot 80 000 asylsøkere og flyktninger til Sverige, som er rundt 20 000 flere enn forventet. Deretter rettes pekefingeren mot kommunene, som er ”uvillige” til å bosette de nyankomne. At kommunene ikke makter å huse flere, biter ikke på eliten. Situasjonen Sverige setter seg i, vil antakelig få dramatiske konsekvenser for oss i Norge også.

For ikke lenge siden ble jeg i en sosial setting fortalt følgende: en av de tilstedeværende, en ung kvinne med asylstatsus fra den islamsdominerte verden, skulle sammen med ektemannen, også han med asylopphold, på besøk til Sverige. Der hadde broren til kvinnen, en såkalt enslig mindreårig asylsøker, fått opphold. Nå hadde han også fått familiegjenforening med mor og en søster.  Som en av gjestene, som er svært innvandringsivrig, sa: familiegjenforening med mor og søster hadde han ikke fått i Norge.

Det neste som kommer til å skje, er at den gjenforente familien i Sverige skal ta seg lovlig videre til Norge og familiemedlemmet sitt her. Jeg sier ”lovlig”, nettopp fordi det er det. Med fast bosetting i Sverige, kan man selvsagt flytte til det landet man ønsker innen Schengen.

Det samme ville for øvrig jeg også ha gjort i den situasjon. Norges fremtidsutsikter er langt bedre enn Sveriges. Dessuten er det hyggelig å ha nær kontakt med familie.

Tilbake til Dagens Nyheter. Her er tittelen:  Prognosen fel – tusentals fler behöver hjälp 

Ingressen følger slik:

Sverige kommer i år att ge skydd åt fler flyktingar än vad myndigheterna räknat med. Prognosen på 61.000 asylsökande spricker – nu räknar Migrationsverket med 70.000–80.000 asylsökande.

Kommunernas ovillighet att ta emot flyktingar gör att Migrationsverket måste upphandla tusentals extraplatser till en merkostnad av runt en miljard kronor i år.

Generaldirektör Anders Danielsson riktar hård kritik mot kommuner som vägrar ta emot flyktingar – och mot kommunalrådens anti-invandringsretorik.

Da kan jeg minne om at minstepensjonen i Sverige er 5 300 kr netto i måneden (det var i alle fall beløpet i fjor. Om det er enda lavere i år, vet jeg ikke). Selvsagt er det noen som må betale for hva godhetsregimet tvinger på befolkningen. Det er alltid smart å kutte overfor de som protesterer minst. Slik beholder man den gode tonen i samfunnet. På overflaten.

Jeg gikk i kommentarfeltet hos Dagens Nyheter og trykket ”best”. Det bør du også gjøre. Folk sier de har konkrete flytteplaner. De tror ikke på Europa lenger. De skal til et annet kontinent.