Et lystegn fra den islamdominerte verden?

Borgerkriger, selvmordsbombere, jihadgrupper, Hamas, Hizbollah, al-Qaida. Dette er hva de utarmede befolkningene i så mange land I Midtøsten, Afrika og Sør-Asia, daglig lider under. Har befolkningene fått nok av islamismen? En ny undersøkelse kan tyde på det.

Renommerte PEW har gjennomført en spørreundersøkelse i 14 aktuelle land, med samlet sett over 14 000 respondenter i perioden medio april til medio mai.  Den avdekker en ny trend: befolkningene generelt ser ut til å ha fått nok av vold og ekstremisme. Ekstremistgrupper som al-Qaida, Hamas og Hizbollah får folk til å vende tommelen ned i større grad enn i en liknende undersøkelse i fjor. Går man flere år tilbake, ser man eksempelvis at støtten til selvmordsbombere har minket dramatisk, i Pakistan fra 33 prosent av befolkningen i 2002, til kun tre prosent i år. Samtidig ser man eksempelvis i Tyrkia en stert økende bekymring for ekstremisme. Fra 2013 til 2014 økte bekymringen med 13 prosent, fra 37 prosent av befolkningen til halve befolkningen.

Det er også en dramatisk reduksjon i støtten til Hamas fra palestinere, fra 62 prosents oppslutning i 2007 til 35 prosent i 2014.

Her er noen av grafene:

PEW_Ekstremisme1

PEW_ekstremisme2

PEW_ekstremisme Hamas3

Midtøsteneksperten Daniel Pipes, mener at en sentral konklusjon må være at dess bedre muslimer kjenner til islamismen, jo sterkere tar de avstand fra ideologien. Ut fra hva mine venner og bekjente i Pakistan sier, er det først og fremst den konstante utryggheten i hverdagen i forhold til selvmordsbombing og andre terrorhandlinger, som gjør folk trøtt, lei og forbanna. Folk vil ha trygghet og forutsigbarhet i sine daglige liv.

Her er Pipes kommentarer.