Kjønnslemlestelse

Pressemelding: Gi foreldre som har lemlestet barna amnesti

Den sjokkerende avsløringen i den svenske byen Norrköping om omfattende kjønnslemlestelse av jenter, må føre til politisk handling i Norge. Det påhviler Justisministeren og Barneministeren et enormt moralsk ansvar nå. Human Rights Service har tre forslag til umiddelbar handling, der ett er å gi foreldre som har lemlestet barna amnesti.

Pressemelding sendt 11.55 20.juni 2014. Publisert som innlegg hos aftenposten.no samme dag.

Kjønnslemlestelse: Gi foreldrene straffeamnestiamnesti

Den sjokkerende avsløringen i den svenske byen Norrköping om omfattende kjønnslemlestelse av jenter, må føre til politisk handling i Norge. Det påhviler Justisministeren og Barneministeren et enormt moralsk ansvar nå. Human Rights Service har tre forslag til umiddelbar handling, der ett er å gi foreldre som har lemlestet barna straffeamnesti.

Det er avdekket 60 kjønnslemlestelse i Norrköping siden mars i år. Bakgrunnen er et pilotprosjekt opp mot skolepersonell om hvordan blant annet identifisere jenter som er rammet av overgrepet.  De sliter med betydelige skadevirkninger.

Avsløringen betyr at man kan anta at praksisen er omfattende i vårt naboland. Regjeringen i Norge kan ikke skjule seg bak handlingsplaner og informasjonsarbeid her og våge å håpe at situasjonen er en helt annen hos oss. Nye tall fra HRS viser dessuten at vi i Norge har rundt 14 000 barn og jenter i alderen 0 – 19 år fra aktuelle land. Hele 6 600 av barna er i den vergeløse og sårbare alderen 0 – 9 år, og kommer dertil fra høyrisikoland for kjønnslemlestelse (70 prosent utbredelse eller mer). Dette tallet er i seg selv alarmerende.

HRS har tre konkrete forslag til tiltak, der hovedutgangspunktet er jentenes helse: alle som er lemlestet må få helsehjelp.

  • For å nå jenter som er rammet, må Regjeringen gå ut offentlig med budskap til foreldre som vet/mistenker at barnet/barna deres er rammet, at de ikke skal straffeforfølges hvis de nå sørger for at barnet/barna får helsehjelp umiddelbart.
  • Gjeninnfør helkroppundersøkelsen også av jenter, som ble fjernet uten medisinsk belegg i 1993, til sterke protester  den gang fra Barneombudet den gang (barnelegen Trond Viggo Torgersen), Den norske barnelegeforeningen, og Landsgruppen for helsesøstre.
  • Fjern særloven om kjønnslemlestelse fra 1995, som beviselig ikke fungerer. Tross avdekking av kjønnslemlestelse av norskfødte jenter, tiltales ikke foreldre, da politiet mener de ikke kan bevise aktiv medvirkning til overgrepet. Loven er stigmatiserende. Bruk eksisterende lovverk om legemsbeskadigelse (§229), og føy til ansvarliggjøring av foreldre: foreldre/foresatte plikter å anmelde umiddelbart avdekket rituell legemsbeskadigelse av eget barn.

Se også Aftenposten