Innvandring

Ingen oppklaring fra SSB

I ny rapport om Oslos demografi, samt kronikk hos Dagbladet, utfordrer vi SSB: hvorfor underkommuniseres og kamufleres sentral informasjon innen innvandringsfeltet? I Dagsnytt 18 i går, utfordret vi igjen byrået, uten at vi kom nærmere et svar.

Kronikken hos Dagbladet har nå over 1 000 kommentarer  Langt de fleste uttrykker bekymring for den demografiske utviklingen og følgende av den. Som en som kaller seg Paldens sier det:

Hentet fra Wikipedia: ”En nasjonalstat er en stat som er oppbygd omkring en nasjon. Nasjonalstaten er en stat hvor sammensetningen av befolkningen utgjør en ensartet språklig og kulturell gruppe med felles bakgrunn og historie. Tanken bak nasjonalstaten er at et folk (en nasjon) selv råder for sitt territorium.»

Kjære politikere.

Dere glemte hva deres fremste og viktigste oppgave som folkevalgte tjenere av folket er: Å sørge for staten og dens statsborgere.

De aller fleste nordmenn er enige om at vi skal bidra positivt til alle folk i verden, men ikke på bekostning av det aller viktigste vi har; en bitteliten plett i denne store verden hvor vi kan leve i en bærekraftig utvikling og i overenstemmelse med våre normer, verdier, kultur og tusener av år lange felleskap.

Andre forteller om personlige erfaringer etter å ha bodd i en årrekke på østkanten i Oslo, i områder de ikke lenger kjenner seg igjen i. (Det samme gjelder meg selv, da jeg bodde i Oslo indre øst fra 1990 – 2009).

Og utviklingen vil eskalere befolkningsmessig, hvis innvandringsnivået fortsetter som observert siste fem år, påviser vi i vår siste rapport.  Åtte delbydeler i Oslovil ha 86 prosent eller høyere andel innvandrerbefolkning, altså som Rosengård i Malmö. I tillegg vil syv av Oslos 15 bydeler ha norsk minoritet.

Det er slike tall SSB burde publisere, mener vi. Men SSB har aldri gått ned på verken bydels- eller delbydelsnivå i sine befolkningsfremskrivninger knyttet til innvandringen. Ei heller på kommunalt nivå (med unntak av Oslo og noen storbyer) – det til tross for at vi kjenner til at kommuner har bedt SSB om å gi slike prognoser, men har blitt avvist.

Forskningsdirektør Torbjørn Hegeland stilte til debatt i Dagsnytt 18 i går, der hovedutfordringen var om SSB kamuflerer informasjon av betydning. Jeg la først frem dette faktumet: Gjennomsnittlig prosentvis årlige befolkningsvekst siste fem årene, 2009-2013, har vært på 1,26 prosent. I SSBs høyalternativ i siste befolkningsfremskrivning, et høyalternativ man skulle forvente er en vel overdreven prognose, legger SSB opp til en gjennomsnittlig årlig vekst på 1,18 prosent fra 2014 – 2100. Hvorfor gjøres dette? Hvorfor lager man et mellomalternativ – som man presenterer som hovedalternativ, altså det alternativet man selv tror på, på kun 0,48 prosent? Hvorfor legger man seg så lavt?

Hegeland unnlot å svare ikke på dette. Han svarte heller ikke på om SSB har avvist kommuner som ønsker en fremskrivning av innvandrerandelen. Hegeland svarte videre ikke på denne utfordringen: I 2012 publiserte vi rapport om sysselsetting. Bakgrunnen var at SSB publiserer sysselsettingstall i aldersgruppen 15 – 74 år. Da har de fått disse tallene: Innvandrere med vestlig bakgrunn,  71,6 prosent. Innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn: 53,6 prosent. Øvrig befolkning, 70,1 prosent. Altså ser det ut til at nordmenn er mindre sysselsatte enn vestlige innvandrere. Det HRS gjorde var å ta et langt mer naturlig alderspenn, 25 – 61 år, alderen de fleste av oss arbeider i. Da blir resultatet slik: Innvandrere med vestlig bakgrunn, 77 prosent. Innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn: 57 prosent. Øvrig befolkning, 84 prosent. Gapet også mellom øvrig befolkning og ikke-vestlige øker dermed betydelig.

Jeg kunne lagt flere data på bordet, dersom tiden hadde strukket til. Som at SSB ikke kommuniserer at ikke-vestlige i 2100 – når nordmenn for lengst er blitt minoritet i eget land – vil utgjøre tre av fire i innvandrerbefolkningen. Dette er uhyre dramatisk verdimessig (tenk den arabiske og islamdominerte verden, der stagnasjon, sosial uro og etnisk og religiøs krigføring har bredt om seg), og det er dramatisk økonomisk (se sysselsettingsraten og tenk på dagens velferdsgoder). Burde ikke SSB lage eksempelvis en artikkel om dette? I stedet valgte SSB å presentere en gladsak knyttet til fremskrivningen om befolkningsvekst i utkantkommuner.

Jeg kunne også vist til at Finansavisen har laget et anslag som burde vært gjort av SSB: den ikke-vestlige innvandringen kostet staten 37 milliarder kroner i fjor, pluss at staten påtok seg fremtidige kostnader knytet til innvandringen på 1 000 milliarder kroner. Burde ikke politikerne blitt informert direkte av SSB om dette?

SSB er, som jeg sa i debatten, en av våre viktigste faginstitusjoner. Ikke minst er SSB et avgjørende verktøy for Oslo kommune, Storing og Regjeringen. Uten viktige fakta på bordet, blir det vanskelig/umulig for våre politikere å føre en opplyst politikk.

SSBs Hegeland avviser at byrået er politisert innen innvandringsfeltet. Det er godt mulig dette gjelder mange ansatte – men langt fra alle. Dette kom eksempelvis tydelig frem da HRS publiserte rapporten ”Oslo segregeres raskt”, der vi påviste at nordmenn ville bli i mindretall innen får år i Groruddalen og Søndre Nordstrand. SSB uttalte da dette til Dagsrevyen:

 – De trendene som vi akkurat nå er inne i, tilsier at det nok i Groruddalen kan bli et flertall av innvandrere pluss deres norskfødte barn. Men hvorvidt det er en interessant ting, det er jeg sannelig ikke sikker på, sa Lars Østby til NRK Dagsrevyen 13.oktober.

Slike uttalelser bør SSB holde seg for god til.