Forskjellsbehandling og diskriminering

Flere skoler kan bli stengt

I tre måneder har politi og skolemyndigheter undersøkt påstander om at ekstremister har infiltrert britiske skoler. Konkret 21 skoler i Birmingham er satt under lupen. Til uken skal det komme flere rapporter om tilstandene, og minst seks skoler ligger an til å bli stengt. Trakassering av kvinnelige lærere, skoleledere som krever bønn og religiøse samlinger i skoletiden, kjønnssegregerte klasserom, religionsundervisning som først og fremst handler om islam, skal være blant funnene.

Det var i mars i år at påstander om at fundamentalister hadde laget en strategi for hvordan de skulle ta over skoler ved bruk av en såkalt femtrinnsrakett, ble avdekket.

The allegations included claims that pupils were illegally segregated, with girls forced to sit at the back and side of classes, along with suggestions that radical preachers were invited to speak to children.

Birmingham City Council and the Department for Education are carrying out separate inquiries. Ofsted is expected to release its full findings next week, but schools have already received their individual reports.

En skole ved navnet Golden Hillock kom dårligst ut hva gjelder barnas læring, kvalitet på undervisningen, oppførsel og sikkerhet for elevene og skoleledelse. Med sikkerhet menes å beskytte elevene mot ekstreme holdninger..

It warns pupils are not being adequately shielded from radical views and that female teachers complained of ‘feeling intimidated by the way in which some male members of the school community speak to them’.

De seks skolene som særlig er i søkelyset, ligger alle under samme stiftelse.  For to år siden ble stiftelsen hyllet av skolemyndighetene (Ofsted) som fremragende på alle måter.  Nå kommer det frem at jenter tvinges inn i hijab, lærere ignorerer kristne og kristendommen og gir all oppmerksomhet til islam, og at elevene ikke får undervisning i kunst, musikk og humaniora.

De lekkede rapportene fra Oftsed kom samtidig som hundre foreldre protesterte over at hele skoleledelsen ved Al-Hijrah-skolen i Birmingham fikk sparken. Denne skolen var ikke under Ofsteds lupe denne gangen, men ble satt under særlige tiltak i fjor etter at inspektører fant misforhold.

Her er foreldrenes demonstrasjon utenfor skolen:

protestmødre.britiskskole

The school was not part of Ofsted’s Trojan Horse inspections, but it was placed in special measures last year after inspectors found ‘inadequate’ teaching, an unbalanced curriculum and governors ‘too heavily involved in the day-to-day running’.

With Whitehall’s approval, Birmingham council recently disbanded the governors and appointed a new head and ‘interim executive board’ to run the school.

Særlig alvorlig er det også at talsmanen for den fundamentalistiske stiftelsen, er tidligere inspektør for samme Ofsted, noe som nylig ble avdekket. Da blir man ikke så overrasket over at denne talsmannen, Tahir Alam, noen år tilbake var medforfatter på et dokument sammen med det britiske Islamsk Råd. De krevde at staten skulle ta hensyn til muslimers såkalte «følsomhet» i spørsmål om seksualmoral og kjæresteri, homoseksualitet, som ”ikke er akseptabel praksis i henhold til islams lære”.

Six schools in Islam Trojan Horse plot in Birmingham face closure after inquiry finds they did too little too protect children from extremism