Innvandring

Utenforskapet øker i Sverige

I 1990 ble det registrert 3 områder i Sverige med såkalte ”dype sosiale problem”. 12 år senere kunne man konstatere at andelen utenforskapsområder hadde eksplodert til 128 områder. Fire år senere, i 2006, viste det seg at trenden fortsatte: ny økning til 156 områder. Tror noen at andelen har minket de siste årene?

Frem til 2012 økte antallet utenforskapsområder med 30, til 186. Kartet ser du her. Områdene er å finne nord, sør, øst og vest i landet, og (selvsagt) særlig sentrert rundt store byer som Stockholm, Malmö og Göteborg.

Vi snakker om godt over en halv million innbyggere som bor i disse områdene, en økning på 16 prosent mellom 2006 og 2012.

Med den fortsatt høye innvandringen, taper man veddemålet hvis man påstår at dette vil snu seg, fordi ”integreringen går seg til med tiden”.

Folkpartiet tok opp temaet i en rapport i 2004, under tittelen Utanförskapets Karta. Da satt sosialdemokratene med makten. Nå har Folkpartiet styrt landet i en koalisjonsregjering siste årene, og er ikke så ivrige på å oppdatere statistikken. Derfor har tenketanken Den Nya Välfärden tatt på seg oppgaven.

År 2004 gav Folkpartiet ut ett uppmärksammade rapport med titeln. Rapporten använde SCBs geografiska mått för att dela in landet i ca fem tusen bostadsområden och undersökte hur många av dessa som var drabbade av djupa sociala problem. Kriterierna för att definieras som utanförskapsområde var att färre än 60 procent av de boende i arbetsför ålder förvärvsarbetade samt att färre än 70 procent går ut grundskolan med fullständiga betyg eller att färre än 70 procent röstande i senaste kommunalvalet.

Folkpartiets rapport visade att antalet utanförskapsområden ökade från 3 stycken år 1990 till 128 stycken år 2002. Folkpartiet uppdaterade rapportserien flera gånger. Folkpartiets sista rapport visade att antal utanförskapsområden fortsatte öka till 156 år 2006, och fick undertiteln Arvet efter Mona Sahlin. Eftersom utanförskapets karta inte har uppdaterats sedan har det inte gått att utvärdera huruvida alliansregeringen lyckades vända utvecklingen.

På uppdrag av tankesmedjan Den Nya Välfärden har jag nu uppdaterat utanförskapets karta fram till år 2012. Min rapport om utanförskapets karta år 2006 till 2012 finns nu att ladda ned.

Jag använde data från SCB och följde samma metod som folkpartiet. Rapporten har varit klar ett tag, och Den Nya Välfärden hade planerat att släppa den om ett par veckor. De ändrade sig så att ingen hinner före och gick ut med ett pressmeddelande: ”Antalet utanförskapsområden ökar. Mellan 2006 och 2012 växte antalet utanförskapsområden från 156 till 186.”

Mauricio Rojas var vänlig nog att skriva förorden till min rapport om utanförskap:

“Tino Sanandaji har dokumenterat Folkpartiets och borgerlighetens misslyckande med att vända den utveckling som dömer allt fler nya och gamla svenskar till ett liv i utanförskap. Utanförskapsområdena fortsatte att växa mellan 2006 och 2012, då det fanns 186 utanförskapsområden spridda runt om i Sverige. Samma år bodde 566 000 personer i dessa områden, en ökning med 16 procent i jämförelse med siffran för 2006!

Tino Sanandaji har använt samma metodologi som jag utarbetade vid framtagningen av Utanförskapets karta 2004 och som också användes för de förnyade versionerna av kartan 2005, 2006 och 2008. Dataunderlaget är också detsamma. Därför är hans resultat fullt jämförbara med de tidigare kartornas.

När vi presenterade de första Utanförskapets kartor försökte Socialdemokraterna komma med den ena bortförklaringen efter den andra i syfte att slippa erkänna ett historiskt misslyckande som var på väg att stå Sverige mycket dyrt. Det är bara att hoppas att Folkpartiet och borgerligheten inte upprepar samma pinsamma spektakel nu, när Den Nya Välfärden presenterar en aktualiserad version av kartan som klart och tydligt visar att åtminstone vad gäller kampen mot utanförskapet är de inte ett dugg bättre är sina föregångare.”