Islam

Barneekteskap og klassisk sharia

Det ligger an til at Irak innfører klassiske sharialover for å ta full kontroll over jenter og kvinners kropp og liv. Ekteskapsalder på ni år, aksept av voldtekt i ekteskap, ingen utgang fra hjemmet uten mannens tillatelse, samt at mannen har fullt eierskap på barna. Tankene går til hva Ayaan Hirsi Ali sa til amerikanske journalister.

Disse setningene falt under et foredrag Ayaan Hirsi Ali holdt hos National Press Club i Washington D.C., 18. juni 2007, under tittelen ”Journalismens rolle i dag”:

”Denne besettelsen med å underordne kvinner er det som gjør islam så simpel. Og islams agenter – fra Riyadh til Teheran, fra Islamabad til Kairo – vet at enhver bedring av kvinners liv, vil lede til islams bortgang og til at de mister deres makt. Dette er hvorfor de blant annet er så desperate etter å bure inne kvinnene. Dette er også hvorfor de hater Vesten. Vær så snill å ikke bli lurt av de få skingrende stemmene – med eller uten slør – som prissetter status quo og som svikter sine medsøstere. Hvis vi ikke forstår forskjellen mellom islam og vesten – hvorfor den ene er så fantastisk og den andre så lavtstående – og vi ikke kjemper tilbake og vinner denne idékampen for å bevare sivilisasjonen vår, så er det fra mitt synspunkt ingen vits i verken deres eller mitt yrke.”  

Irak er og har vært et islamdominert land der sharia kun har operert på det familierettslige området.  Som HRS skrev i boken Feminin integrering. Utfordringer i et fleretnisk samfunn i 2003, har ekteskapsalderen for jenter ligget på 18 år, og kvinners rett til skilsmisse har vært begrenset i tråd med sharia:

Jenter og gutter skal ha fylt 18 år for å gifte seg. Men i praksis følges ofte islam og profeten Muhammeds liv. Det betyr at jenter kan giftes bort så tidlig som 8-10 år gamle. Når jenter giftes så unge, inngås ekteskapet religiøst og registreres ikke hos myndighetene. Når jenta fyller 18 år, registreres ekteskapet, og det anses som gyldig.

Det er ikke akseptert at en jente eller kvinne inngår ekteskap på eget initiativ. Hun må ha en verge som gifter henne bort. Vergen har således også full kontroll over innholdet i ekteskapskontrakten. Det er vergen og ektemannen som bestemmer eventuell skilsmisserett.

En ektemann har alle rettigheter til å skille seg. En hustru må derimot kunne bevise (ett eller flere av) følgende moment overfor domstolen:

  1. Ektemannen er impotent.
  2. Ektemannen er steril.
  3. Ektemannen lider av en smittsom sykdom.

I februar i år ble den såkalte Jaafari-loven akseptert i irakisk statsråd. Innen utgangen av april kan loven bli godkjent av parlamentet, melder Washington Post.  Jenter kan da giftes bort ni år gamle og enda yngre – med foreldrenes tillatelse. Det vil også bli fritt frem for menn å bruke/misbruke kvinnen seksuelt innenfor ekteskapets ramme. Hun har ikke lov å forlate hjemmet uten mannens tillatelse, og ektemannen får automatisk rett til omsorg for barna ved skilsmisse. Muslimske menn skal ikke kunne gifte seg med ikke-muslimske kvinner, hvilket ikke er i tråd med Muhammeds lære, da han selv også giftet seg med eksempelvis jødinne, som blant annet handlet om å styrke ummahs størrelse.

På 70-tallet forbød irakiske myndigheter barneekteskap, men skikken fikk føtter å gå på under Irak-krigen. I fjor fortalte 25 prosent av irakiske kvinner at de ble giftet bort som barn, ifølge Public Reference Bureau. Irak ser ut til å gå i revers, sett fra et humanistisk ståsted, som flere andre islamdominerte land. Når ”reform” og ”utvikling” sidestilles med å søke svar i presumptive ”hellige tekster”, dertil i en streng lovreligion, følger nasjonal ulykke automatisk med på lasset. Når våkner verdenssamfunnet og tar Hirsi Ali på alvor?