Innvandring

Summer som gir mening?

Kommune-Norge sier nei: vi har ikke økonomi til å bosette personer med innvilget asyl. Det er ett moment. Neste er: Norge påtok seg 24,3 milliarder kroner i statsfinansielle forpliktelser da vi ga opphold til 2 700 personer fra Somalia i fjor. Tredje moment er: hele årsbudsjettet til FNs Høykommissær for flyktninger er på 21,5 milliarder kroner. Skal vi snakke om humanisme, Trine Skjei Grand og Knut Arild Hareide?

I Klassekampen (12.mars) sier ulike ordførere at de ikke makter å bosette flere asylsøkere med innvilget opphold. De har rett og slett ikke økonomi til det. Dermed kan ansvarlig statsråd for integrering, Solveig Horne, se seg nødt til å tvinge kommune-Norge til å åpne dørene. 

I fjor kom det 33 900 nye innvandrere til Norge. Av disse var 5 800 asylsøkere og 1 100 overføringsflyktninger. 2 700 kom fra Somalia, rundt halvparten som asylinnvandrere, den andre halvparten gjennom familieetablering og –gjenforening. Jeg regnet på det, og med utgangspunkt i Finansavisens avslørende regnestykker fra i fjor, der det heter at per somalier som innvandrer påtar staten seg finansielle forpliktelser ut dette århundret på 9 millioner kroner, kom jeg frem til at bare i denne ene gruppen blir forpliktelsene på 24,3 milliarder kroner.

Et søk på FNs Høykommissær  for flyktningerviste at årsbudsjettet til de med ansvar for verdens flyktninger, er på 3,59 milliarder amerikanske dollar. Med en kurs på nesten 6 kroner per dollar, betyr dette ca 21,5 milliarder kroner. Altså ca tre milliarder kroner mindre enn hva den somaliske innvandringen i fjor vil koste nasjonen vår.

Her er hva Høykommissærens arbeid er:

FN ”beskytter og støtter flyktninger etter oppfordring fra en regjering eller FN og hjelper flyktninger med å reise tilbake eller finne et nytt sted å bo. (…). Organisasjonen har mandat til å lede og koordinere internasjonale aksjoner for å beskytte flyktninger og løse flyktningproblemer på verdensbasis. Dens hovedformål er å sikre rettighetene og velværen til flyktninger. Den forsøker å sikre at alle kan utøve sin rett til å søke politisk asyl og finne sikker tilflukt i et annet land, med en frivillig mulighet til å reise hjem, bli integrert lokalt eller å bosette seg i et tredje land.

Per 2013 har organisasjonen hjulpet anslagsvis 50 millioner mennesker å starte et nytt liv, ifølge deres hjemmesider. En stab på rundt 7685 mennesker i 126 land fortsetter å hjelpe rundt 34 millioner mennesker.

V og KrF hadde hender på rattet da innvandringsavtalen mellom dem og Regjeringen ble inngått. Var det noensinne et tema for V og KrF å øke budsjettet til Høykommissæren betydelig, for slik å sikre at kanskje titusener av de 34 millionene kunne fått et trygt og bedre liv i eget hjemland eller nærområdene? Da ved å frigjøre penger ved å stramme inn mulighetene for at menneskesmuglere kan fortsette å tjene store penger på å frakte folk ulovlig inn på det europeiske kontinentet, og videre helt opp til nordområdene og et kommune-Norge med magrere ressurser år for år? Eller er slike tankeøvelser helt umulig hjernegymnastikk for de påståtte humanistene?