Innvandring

Point of no return?

Den fortsatt pågående masseinnvandringen til Storbritannia endrer landet dramatisk. Områder er “ugjenkjennelige”, det er som “fremmed land”, sier Ukip-leder Nigel Farage. Men det var jo dette eliten ønsket seg, enten vi snakker om Norge eller de britiske øyene. Både den politiske og akademiske eliten har således fått ønsket sitt oppfylt – på bekostning av levekårene i hverdagen til dem som ikke har råd til å flytte.

Det meste har gått galt med innvandrings- og integreringspolitikken i Europa, inkludert i Norge. Da snakker jeg i stort, og hopper over unntakene. Jeg skal gi ett eksempel på hvorfor det har gått galt. Eksemplet er å finne i Stortingsmeldingen Mangfold gjennom inkludering og deltakelse (2003 – 2004). Den ble til under nåværende statsminister, daværende kommunalminister Erna Solberg med ansvar for innvandring og integrering.

Her sies dette knyttet til verdifelleskap: ”Et standpunkt er å søke bredest mulig enighet – at vi kulturelt og verdimessig prøver å nærme oss hverandre. Et annet standpunkt er å definere et minimumssett av menneskelige og politiske spilleregler som alle må respektere. Maksimumsløsningen – det brede verdifellesskapet – har til hensikt å styrke enhetsfølelse mellom borgerne. Minimumsløsningen verner i større grad om retten til å være forskjellige, selv om menneskerettighetene og politiske spilleregler setter grenser for forskjelligheten. Denne meldingen legger seg nærmere den siste forståelsen.”

Her senket man altså listen for hva man mener er integrering. Man forstod at fullgod integreringen av nye (ikke-vestlige) grupper ikke er mulig? Eller var dette et signal om at man ønsket å gi full gass mot et multikulturelt samfunn? Uansett: ”det brede verdifellesskapet” ble kastet på båten.

Sistnevnte er i alle fall resultatet. I Storbritannia ligger de et par hestehoser foran oss i gjennomføringen av prosjektet. Men vi kommer godt etter, ikke minst med tanke på ny innvandringspolitikk, der H, V og KrF sviktet grovt – igjen.

Jeg har sjeldent sett en tydeligere tale fra toppolitiske hold enn hva Nigel Farage i Ukip nå uttaler. Masseinnvandringen gjør deler av landet ”ugjenkjennelig”.  Det er som et ”fremmed land”.  Nye statistikk viser at nettoinnvandringen til Storbritannia økte med 30 prosent i fjor, til 212 000 personer.   

The speech put immigration at the heart of Ukip’s campaign for the European and local elections, which Farage followed with a declaration that he would resign if his party failed to win a seat in parliament in 2015. But he appeared to concede some concerns raised by Ukip about the scale of immigration from Bulgaria and Romania after the lifting of transitional controls in January may have been unfounded. The greatest potential immigration threat now came from the eurozone, Farage claimed.

«In scores of our cities and market towns, this country in a short space of time has frankly become unrecognisable,» Farage told his audience in Torquay. «Whether it is the impact on local schools and hospitals, whether it is the fact in many parts of England you don’t hear English spoken any more. This is not the kind of community we want to leave to our children and grandchildren.»

Asked at his press conference to justify the comments, Farage cited a recent experience on a rush-hour train leaving Charing Cross. «It was a stopper going out and we stopped at London Bridge, New Cross, Hither Green, it was not until we got past Grove Park that I could hear English being audibly spoken in the carriage,» he said. «Does that make me feel slightly awkward? Yes it does.» Asked why he minded people speaking in foreign languages, he replied: «I don’t understand them … I don’t feel very comfortable in that situation and I don’t think the majority of British people do.»

(…)

Last year Ukip’s anti-immigration campaign focused on the impact of transitional controls being lifted from January 2014. Ukip was strongly criticised for issuing campaign leaflets saying 29 million Bulgarians and Romanians would have the right to live, work and draw benefits in the UK from the start of the year. But, after two months, early indications are that the mass influx some predicted has not materialised – David Cameron recently said immigration levels from Bulgaria and Romania were «reasonable» – and in his speech Farage instead raised a fresh immigration concern.

«It isn’t directly Romania and Bulgaria I’m necessarily concerned about. What I’m really concerned about is the fact in the eurozone, in the Mediterranean there is no sign or prospect of any significant recovery at all,» he said.

«If the eurozone goes as badly over the next few years as I still believe that it will, we face the prospect of the largest migratory wave that has ever come to this country and we have three political parties who are not prepared to do anything about it.»