Forskjellsbehandling og diskriminering

Islamistene overtar skoler

Islamister har fått et stadig sterkere ideologisk grep om skoler i Birmingham. Skoleledere og lærere som ikke danser etter pipen deres, fortrenges, samtidig som islamistene ikke går av veien for å harselere med ikke-islamske tradisjoner og verdier.

Dette skriver Den korte avis

Oldknow skolen Birmingham. Sidste jul blev alle juleaktiviteter annulleret, fordi det blev vurderet som ikke islamisk. Skolens arabisk lærer Asif Khan holdt en tale hvor han gjorde nar af den kristne tro. Han førte an i råbekor, hvor man råbte : Tror vi på julen, Nej ; Sender vi julekort, NEJ ; De 7 juledage, de (kristne) kan ikke engang tælle.

Glædelig Jul fristes man til at sige.

Den Korte Avis beskrev i sidste uge, hvordan et anonymt brev sendt til Bystyret i Birmingham og den engelske skole fortalte om en plan, som skulle give yderliggående muslimer magten over en række skoler i Birmingham. Flere ledere og lærere, der ikke ville danse efter islamisternes pibe eller bare arbejdede på et britisk grundlag, var blevet tvunget væk.

Siden er der kommet en række nye hårrejsende beretninger om arbejdet for at gøre engelske skoler mere muslimske.

Lederen presset ud på Oldknow Skolen

Sunday Times kunne i sidste weekend afsløre, at der var sendt et nyt brev. Brevet fortæller om en række andre skoler i Birmingham, hvor der netop blev ført kampagner for at drejer skolerne i en mere muslimsk retning.

Oldknow skolen er netop en af de skoler, der er nævnt i det nye brev. Skolens leder Bhupinder Kondal fik godt nok Khan til at undskylde efter der kom flere klager.

Men formanden for skolen er nær ven af Tahir Alam, som også er involveret i islamistiske aktiviteter Resultatet blev at Kondal forlod sin stilling.

Eksemplet illustrerer de store konflikter, der er i hverdag på de skoler i Birmingham, hvor grupper af islamister, der sidder som forældre i skolens ledelse.

Islamistiske forældre skaber konflikter for at presse ikke-muslimer ud

Strategien her på Oldknow skolen er i uhyggelig grad lig den fremgangsmåde, der blev beskrevet i ‘den trojanske hest’ dokumentet.

De islamistiske forældre i skolens bestyrelse forsøger hele tiden at fremkalde konfliktsituationer, der sætter ledelsen under pres. Og når et medlem af ledelsen vælger at forlade sin stilling, bliver en yderligtgående muslim ansat, hvorefter konflikten yderligere kan eskaleres. 

Aftalt spil i lukkede grupper

Andrew Gilligan har i avisen TheTelegraph beskrevet, hvordan de yderliggående muslimer organiserede sig. 

Man benyttede sig bl.a. af en såkaldt App, der hedder What’sApp, som bruges til at sende beskeder til andre. Her havde man oprettet en lukket gruppe. Gilligan kunne lave sine afsløringer, fordi han havde fået overdraget en udskrift af en række af indlæggene på appen. 

Nasim Awan ejer af en islamisk boghandel, og med i ledelsen på en anden konfliktramt skole Springfield pralede i en besked med, hvordan det var lykkedes ham at få ledelsen på en stor skole i midtbyen polariseret i forhold til trosretning. 

Falske anklager presser ledelsen

Skolelederen på Springfield skolen Webb har også været udsat for konstante angreb af skolens ledelse. Skolen er blevet anklaget på et falsk grundlag for at have snydt med SATs test. ( SATS er et amerikansk baseret testsystem man har anvendt i England for bl.a. at måle elevernes fremskridt). 

Han har været udsat for klager over seksualundervisning, selvom man ikke har det som emne på skolen. Webb er blevet privat forfulgt, dæk på hans bil er skåret op.  

Undersøgelse

Som et svar på oplysninger der er fremkommet i pressen og forældreklager gennemførte den engelske undervisningsministerium en lyn undersøgelse i sidste uge på 3 skoler. De er alle administreret af Park View Education Fonden. 

Formanden for fonden er Tahir Alam, som indgår i en række forskellige roller, der burde vække bekymring. Han er både ansat som konsulent i Birmingham skoleadministration; er bestyrelsesformand for en Park View Fonden, der administrerer en række private skoler, og er aktiv i det islamistiske Britiske muslimers fællesråd, formand for Muslimske Forældres Organisation. 

Det engelske undervisningsministerium gik grundig tilværks. Et vidne fortæller, at inspektørerne snakkede med såvel lærere som elever og endda foto kopierede elevernes bøger. 

En årsag til den hurtige indgriben kunne være at Labours skyggeminister for videregående uddannelser Liam Byrne er valgt i Birmingham. Han havde for kort tid siden et møde med Michael Gove, konservativ undervisningsminister. 

Udfaldet af undersøgelserne er ikke offentlige endnu. 

Men afsløringerne i pressen viser, at der foregår en politisk kamp om skolerne i Birmingham. De fortæller hvor svært det er at skabe en fælles forståelse, når en stor gruppe af yderliggående muslimer ikke er interesseret i at indgå som en del af  samfundet. 

De yderligtgående muslimer arbejder for parallelsamfund – deres eget land i landet.

Det er påfaldende, at en stor del af Storbritanniens Muslimske Råds uddannelsesstrategi netop går ud på at beskytte muslimske børn mod det samfund, man selv har valgt at bosætte sig i. 

Islamisterne er indbyrdes uenige

Det skal lige med, at sagen også er nået til Saudi Arabien. Man skulle tro, at dette ekstremt islamistiske land var begejstret. Men de er det kun til et vist punkt. De mistænker nemlig skolerne i England for at tilhøre Det Muslimske Broderskab, shiamuslimerne, der er allierede med Saudi Arabiens dødsfjende Iran. I Saudi Arabien er man sunnimuslim. 

Således roste en leder i avisen Saudi Gazette først det, at skoleelever får viden om Islams mange fortræffeligheder, for at imødegå fordomme osv. osv. 

Men så falder hammeren : Det er en bevidst hadkampagne, der har til formål at infiltrere og indoktrinere’, og fylde unge letpåvirkelige mennesker med misinformation. De tjener ikke Islams sag, de sviner den til. 

Os andre viser det, at der i høj grad er realiteter bag afsløringerne.

Merknad: Det muslimske brorskapet er ikke shiaislamsk, men tiulhører sunnigrenen.