Innvandring

Stor svindel med asylsøkerbevis

Inntil 11 personer bruker samme asylsøkerbevis, særlig er svindelen betydelig I Oslo-området. Politiet har gjort beslag i utlandet, eksempelvis i Peshawar i Pakistan, der de falske bevisene produseres. Svinedelen ”er omfattende”, sier politiet.

Asylsøkerbevis brukes til å skaffe seg arbeid. Svindelen undergraver andre lovlige virksomheter (restaurantbransje, transport, flyttebransje etc), stimulerer til menneskehandel og sosial dumping. Det offentlige lar de laveste anbudene vinne, og slik utkonkurreres ordinære, lovlydige firma.

NRK Dagsrevyen i går