Innvandring

Skjebnedøgn for Frp og landet

Avtalepunktene som er nedfelt på innvandringspolitikken mellom Regjeringen og V og KrF burde være vanskelig å leve med for Frp. Stortingsgruppa har likevel sagt ja til avtalen. Hvis ikke Frp nå i sluttspurten klarer å holde hendene til V og KrF av rattet, og stopper minipartiene fra å kunne binde opp hele innvandringspolitikken i resten av perioden, er både Frp og landet tjent med at Regjeringens dager er talte. Det handler om troverdighet. Det burde også handle om samvittighet.

Avtalen er ikke god.  Sagt rett ut: Hadde jeg vært i Frps ledelse, hadde jeg takket nei til å føre den nye politikken og ruslet tilbake til Stortinget. Fra HRS’ ståsted, er den største mangelen at ingen av de andre partiene gadd å lytte til Frps argument for et tilknytningskrav, et krav som er langt viktigere enn den kommende 24-årsregelen for henting av nye ektefeller (som kommer hvis ikke samarbeidet sprekker på oppløpssiden).  Mange gikk til urnene i 2013 og stemte Høyre i troen på at Høyre vil føre en ”streng” innvandringspolitikk.  Som partipolitisk uavhengig kan jeg si følgende: stem gjerne Høyre, men hvis du gjør det for å begrense (særlig) utnytting og misbrukt av ekteskapsinnvandring, bommer du kraftig. Det samme kan sies om asylpolitikken.  

Som det sies fra stemmer som har jobbet med forhandlingene: – Høyre har ikke en gang vært interessert i å diskutere tilknytningskravet. De leverer ingen argument mot, de sier bare nei, snur ryggen og går.

Det er ingen innvandringsform de siste 30 – 40 årene som har ødelagt mer for integreringen i store ikke-vestlige grupper enn den kontinuerlige hentingen av nye ektefeller. (I tillegg vet vi mer enn nok om alle skjebnene, mange født i Norge, som har blitt tvunget til å bruke kropp og sjel for å hente nye ektefeller til Norge.) Likevel: Høyre ville helst la ekteskapsskuta hangle videre. Vel vitende at media ville applaudert? Man vil beholde hendene ”pene og rene”?

Ja, jeg er dypt skuffet. Og jeg er lei av det politiske uansvarlige spillet om landets fremtid. Som da Arild Stokkan Grande (Ap) i går i Politisk kvarter (P2), påstod at Ap har gjort alle innstramninger som er mulig å gjøre. Og han slipper unna med det, for programledere i NRK er ikke sannhetssøkende/de kan ikke temaet.

Tilknytningskravet som man innførte i Danmark i 2002, fikk en formidabel effekt kombinert med 24-årsregelen for henting av nye ektefeller. På halvannet år sank denne innvandringen med nesten totredjedeler. Hvorfor? Fordi regelen stopper alle dem som kommer på proformaekteskap som etter opphold henter ny ektefelle i opprinnelseslandet. Den stopper alle allerede familiegjenforente i å hente nye ektefeller. Alle asylsøkere som får opphold likeså. Og: regelen holder barna på skolebenken her, for ved å sende dem på lange opphold i opprinnelseslandet, mister barnet/den unge tilknytning til riket, og det blir vanskelig å hente ny ektefelle i foreldrenes hjemland.

Det, Stokkan-Grande, hadde utgjort en stor forskjell. For eksempel.

Men Frp har kjempet mot vindmøllene, og fikk lite drahjelp av H.

Frp fikk heller ikke gjennomslag for et reelt forsørgerkrav. Nå blir det på rundt 300 000, forhandlet ned gang på gang av ”humanistene” i V og KrF – som åpenbart har enorme bakkontoer skjult et eller annet sted – da de ikke bryr seg om de enorme kostnadene ved den ikke-vestlige innvandringen.

Derfor heter det i avtalen følgende:

F: Familieetablering/familiegjenforening

10.       Heve underholdskravet i familieetableringssaker, men innføre mer liberale skjønnsvurderinger i fo9rbindelse med herboende eller utlendingens inntektsevne. Hensikten med endringen er å belkjempe tvangsekteskap og sikre at paret kan forsørge seg selv.

Gjennomføringspunkt:

  1. Underholdskravet for familieetablerings- og familiegjenforeningssaker heves til 300 000 kroner.

  2. Det innføres en skjønnsbasert hjemmel for særlige tilfeller med utgangspunkt i referansepersonens eller utlendingens faktiske inntektsevne, herunder vurdering av formuesituasjonen.

Forslag til hjemmel: ”Dersom det er åpenbart at familieetableringen ikke er et resultat av tvang, og paret åpenbart er i stand til å forsørge seg selv, kan det gjøres unntak fra underholdskravet.”

Ja, dette skal bli ”morsomt” for saksbehandlerne.  ”Åpenbart ikke tvang”, ”åpenbart i stand til å forsørge seg selv”.

Det ”morsomme” fortsetter, nå om 24-årsregelen.

Punkt 13 (under samme F): ”Innføre en 24-årsgrense for familieetablering, med liberale skjønnsvurderinger, ut fra at hensikten med endringen er å bekjempe tvangsekteskap og sikre at paret kan forsørge seg selv.

Gjennomføringspunkt:

  1. Det innføres følgende lovbestemmelse om 24-årskrav:

”Det er et vilkår for oppholdstillatelse etter §§ 40 (ektefeller) og 40 (samboere) at begge parter har fylt 24 år, med mindre:

  1. samlivet var etablert før tidspunktet for referansepersonens innreise til riket, eller

  2. partene har levd i etablert samliv i Norge mens begge har hatt oppholdstillatelse.

Det kan gjøres unntak fra vilkåret når det er åpenbart at ekteskapet/samlivet er frivillig og paret kan forsørge seg selv.”

Da må vel Regjeringen opprette et kjærlighetspoliti? Spør ansatte i Politiets Utlendingsenhet om alle de norskpakistanske medisinstudentene som med brede smil forteller hvor forelska de er i søskenbarnet sitt i Pakistan…

Avtalen sier heller ikke ett ord om krav til den som skal innvandre gjennom ekteskap. Altså hentes en analfabet fetter fra Punjab, er det fritt frem. Det samme gjelder eksempelvis somaliske menn, der få har evner til å integrere seg i Norge.  Husk: det handler om humanisme – visstnok. At denne innvandringen uthuler velferdsstaten bryr verken H, V eller KrF seg om. At den forvitrer verdigrunnlaget for den personlige friheten og dermed for den samme velferdsstaten, det bryr de seg heller ikke om.

Hvem skal stille de uansvarlige til veggs? Det skjer ikke i toneangivende medier, garantert ikke. (Vi vet hvorfor, ikke sant?) Det kan kun skje ved at Frp setter foten ned og skroter hele avtalen. Én person på Stortinget ser ut til å ha gjort det allerede, ifølge Aftenposten, nemlig Christian Tybring-Gjedde.

Måtte mange følge i hans spor og presse Siv Jensen til å ta ansvar. For Norges skyld.

(PS: Konkret krever Venstre at avtalen som foreligger skal være bindende for fire år – og at avtalen gjelder hele innvandringsfeltet. Altså skal ikke Regjeringen kunne endre en eneste forskrift, eller at opp tema avtalen ikke berører, uten at V og KrF kan stoppe dem. Det er det striden handler om i disse timer. Snakker om stormannsgalskap, det dertil etter at de har fått gjennom oppmykninger i asylpolitikken knyttet til barnefamilier.)