Innvandring

Oslo goes global

Til tross for at mange flytter ut av Oslo, var befolkningstilveksten på 10 500 personer i fjor. Oslo tok imot en større andel av innvandrere enn året før, ”og de ser ut til å trives i hovedstaden som etter hvert får et mer globalt preg enn resten av landet”, skriver Finansavisen. Den vedvarende høye innvandringen fra Somalia sender somalieren opp på en bronseplass i landet, kun slått av polakker og svensker.

Gladnyheten fra SSB er at folketallet i Norge passerte 5,1 millioner innbyggere ved årsskiftet. Det ser ikke ut til at alle gleder seg like mye, særlig ikke i globaliseringens sentrum, hovedstaden. Til tross for at befolkningsveksten gikk noe ned på landsbasis i fjor, fra 65 400 personer i 2012 til 57 800 personer i 2013, var takten den samme i Oslo med 10 500 nye til Oslo, som nå har en befolkning på 634 500 personer. 

Om det er nordmenn som flytter ut, kjenner ikke SSB til, skriver Finansavisen (ikke på nettet). 

– Om det er norske statsborgere som i større grad flytter ut til andre deler av landet, eller for eksempel  arbeidsinnvandrere fra EØS-området vil vi ikke kunne si noe mer om før i månedsskiftet april/mai, sier førstekonsulent Laila Holmen Lystad i SSB.

Den høye utflyttingen fra Oslo til andre fylker, er en økende trend. I fjor ble det ny rekord med 1 300 personer, opp mer enn 60 prosent fra året før, og mer enn det dobbelte av snittet for de foregående seks årene. Tidligere har tall vist i klartekst at det først og fremst er nordmenn som flytter ut fra det globale festsentrum. 

69 prosent av veksten i landet tilskrives innvandring, 31 prosent fødselsoverskudd. 

Somalierne har nå utkonkurrert pakistanerne som den største ikke-vestlige gruppen, ”med god margin”, som Finansavisen sier det. I fjor kom det ca 2 700 nye somaliere til Norge, og totalt bor det nå 36 000 somaliere og deres norskfødte etterkommere i Norge. Mens det er stor trekk på grensen vår til Sverige og Danmark – der det flyter begge veier – er det andre grupper som viser motsatt kjennetegn, og somaliere ligger an til å overta sølvplassen på pallen. 

Fire innvandrergrupper ser ut til å trives særlig godt i Norge, målt etter lav mobilitet. I gjennomsnitt reiste kun seks av disse ut for hver hundrede som kom. Dette gjelder innvandrere fra Eritrea, Somalia, Afghanistan og Romania. 

Spesielt rumenere og eritreere har fått øynene opp for Norge. Mens innvandringstakten fra Polen og Litauen dabbet av med vel 20 prosent, akselererte den med rundt 40 prosent fra Romania og Eritrea. 

Lav utflytting gir høy familieforøkelse. Særlig er norskfødte med foreldre fra Somalia en betydelig og hurtigvoksende gruppe på  godt over 9.000 personer. Tar man disse med i statistikken og antar et fødselsoverskudd i fjor på linje med året før, er det i dag flere innbyggere med opphav fra Somalia enn med opphav fra Pakistan i Norge. Blir trenden den samme i år kan somaliere passere svensker som den nest største innvandringsgruppen i Norge.