Kjønnslemlestelse

Kartlegger kjønnslemlestelse

Storbritannia vil nå prøve å finne ut hva som er utbredelsen av kjønnslemlestelse. Derfor pålegges alle offentlige sykehus å loggføre avdekket lemlestelse i et nasjonalt register.

Tiltaket settes inn i april. De første resultatene skal offentliggjøres allerede kommende høst.   

Helseminister Jane Ellison:

«In order to combat it and ensure we can care properly for the girls and women who have undergone mutilation we need to build a more accurate nationwide picture of the challenge. This is the first step towards doing that,» she added.

Helsepersonell skal også kartlegge om kjønnslemlestelse er utbredt i den aktuelle familien. Det sies ingenting om det viktigste: skal det kartlegges om jenter som er lemlestet er født på de britiske øyene? Hvis ikke vil kartleggingen gi liten mening.

UK hospital staff required to record FGM cases for first time