Islam

Jihadistmiljøene på fremmarsj i Tyskland

Krigen i Syria stimulerer til vekst i islamistiske miljø i Tyskland. Ekspert advarer mot økt tilslutning til en forbudt gruppe, Maillatu Ibrahim.

Hvorvidt denne meldingen fra NTB klarer å skille mellom islamister og voldelige islamister (også kalt jihadister), er jeg svært usikker på. Det man kan slå fast er at hjemvendte jihadister slutter seg blant annet til den nevnte forbudte gruppen, og at jihadstrømmen fra Tyskland til Syria ikke avtar – tvert om.   

Ledende figurer i det islamistiske miljøet i Tyskland trekker til seg stadig nye tilhengere som kommer tilbake fra krigshandlinger i Syria, mener tyske eksperter. 

Det dreier seg i første rekke om økt oppslutning for den forbudte gruppen Millatu Ibrahim, som unge menn med islamistisk overbevisning slutter seg til. Det oppgir eksperten Guido Steinberg til nyhetsbyrået DPA. Han er tilknyttet institusjonen Stiftung Wissenschaft und Politik. 

– Deres nærvær har sterk forbindelse med at tilstrømningen fra Syria har økt betydelig, sier han. 

Over 270 islamister har reist til Syria for å delta i krigshandlingene der. De siste månedene har antallet steget klart. En grunn til det er at et krigsområde med tiltrekningskraft for islamister i Tyskland aldri har vært så lett tilgjengelig de siste 20-30 årene som i Syria. 

– En tysker trenger bare identitetskortet sitt for å reise til Tyrkia, fastslår han. Derfra finnes det velorganiserte grupper som bringer folk gjennom Tyrkia og over grensen til Syria. Det finnes også godt organiserte grupper i Tyskland som hjelper til med reisene, og som tar imot dem som kommer tilbake. 

– Der ligger den nye faren. Hele jihadistmiljøet i Tyskland er blitt langt større og mye mer utviklet enn for bare få år siden, advarer Steinberg. (©NTB)