Islam

Forlanger at ikke flere moskeer bygges

Et britisk parlamentsmedlem har følgende krav: • Ingen flere moskeer på de britiske øyene. • Muslimske ledere på alle nivå må signere en erklæring der de tar avstand fra vold og koranens oppfordring til voldelig jihad, og der de omfavner demokrati, likeverd og menneskerettigheter. • Koranen må reformeres.

Gerard Batten, som representerer London i det britiske parlamentet og er kandidat for Ukip i EU-valget, har også tidligere foreslått at muslimske ledere skal signere en erklæring om å ta avstand fra koranens oppfordring til vold, bruk av taqiyya (løgn/forstillelse for å beskytte islam), kvinneundertrykking, og fullt og helt å omfavne det sekulære samfunnet basert på likeverd mellom alle mennesker, og blant annet FNs universelle menneskerettighetserklæring. Erklæringen er forfattet av ex-muslimen Sam Solomon, som har studert sharia i 15 år i Midtøsten før han konverterte, og er etter min bedømming godt gjennomtenkt og avspeiler bred kunnskap om islams trøblete sider (blant annet oppramses konkret 17 vers i koranen som skal ugyldiggjøres, som selvsagt inkluderer sverdversene).

Batten er erklært som kontroversiell av andre parlamentsmedlemmer som mener han flørter med ekstrem-Høyre. Men vil de samme gå i en faktadebatt med han om de faktiske forslagene opp mot islams negative utvikling på de britiske øyene, en utvikling som bekymrer britene og som med rette kan kalles en pågående islamisering? Så langt ser det ikke ut til at det skjer. Man går på autopilot imot og nekter ”dialog”.  

Det er tidligere dokumentert at av Storbritannias 1 350 moskeer tilhører rundt 600 av dem den ytterliggående Deobandi-retningen  At Storbritannia ikke trenger flere moskeer, men ”bedre” moskeer, burde vel være ganske udiskutabelt? 

The Guardian: Ukip MEP says British Muslims should sign charter rejecting violence