Forskjellsbehandling og diskriminering

Verdier, ikke velstand

I Saudi-Arabia mener 74 prosent at kvinner skal bruke niqab eller burka, i Pakistan sier 35 prosent det samme, mens i mer liberale OIC-land som Libanon, Tunis og Tyrkia mener to til tre prosent det samme. I snitt mener således 10m prosent av befolkningen i syn OIC-land at kvinner skal bruke ansiktstildekning.

Undersøkelsen som er foretatt i fjorviser videre at i de aktuelle landene, som også inkluderer Egypt og Irak, mener i snitt 44 prosent at kvinner skal dekke alt håret og bruke en sid kåpe. Den nest mest ”populære” tildekningen er hijab, men hijaben utkonkurreres i eksempelvis i Pakistan og Saudi-Arabia av niqab og burka.  

Undersøkelsen The Birthplace of the Arab Spring: Values and Perceptions of the Tunisian Public in a Comparative Perspective, ble utført ved at respondentene ble forelagt seks bilder av kvinner med ulik tildekning, og en kvinne uten tildekning. Ikke overraskende fikk den utildekte kvinnen størst oppslunting i de tre mest liberale OIC-statene i undersøkelsen, Tunis, Tyrkia og Libanon. 15 prosent tunisiere, 32 prosent tyrkere og 49 prosent libanesere mener at ”den mest korrekte” måten for kvinner å vise seg i det offentlige rommet var med håret flagrende fritt. 

tildekning_undersøkelse_OIC

2 000 til 3 5000 personer responderte i hvert av landene. Michigan-undersøkelsen konkluderer slik:

it would be hard to connect women’s style of dress on the aggregate level to a country’s level of development and modernity. Saudi Arabia, which is economically more developed, is most conservative in terms of women’s style of dress. Rather, it reflects a country’s orientations toward liberal values as well as the level of freedom people enjoy. In Lebanon, Tunisia, and Turkey, where people tend to be less conservative than the other four countries, the preferable style for women also tend to be much less conservative than the other four countries.