Innvandring

Der politiets tjenester ikke etterspørres

Æresdrap, familievold, kjønnslemlestelse og seksuelt misbruk av barn. Dette er noen av temaene som knapt er eksisterende for politiet i byer i Storbritannia dominert av ikke-vestlige. Man vil ikke involvere politiet, sier en fremtredende i politiets rekker. Hva med Norge?

“Der er byer, hvor politiet aldrig kommer, fordi der aldrig bliver ringet efter dem”

Det er altså ikke politiet som ikke ønsker å komme. Det handler om lav etterspørsel etter ordensmaktens tjenester. Man har laget sine egne rettssystemer, skriver Den korte avis.

Denne påstand kommer ikke fra en hr. hvem-som-helst. Den er fremsat af Tom Winsor, der er leder af den særlige tilsynsmyndighed for det britiske politi (Chief Inspector of the Constabulary). Til avisen The Times sagde han forleden: 

”Der er nogle befolkningsgrupper, som er født under andre himmelstrøg, som overhovedet ikke vil have politiet involveret. Jeg tøver med at udpege de pågældende grupper, men der er tale om grupper fra andre kulturer, som vil opretholde deres egen lov og orden.” 

Ved ikke, hvad der foregår

Winsor fortsatte: 

”Der er byer i Midtengland (the Midlands), hvor politiet aldrig kommer, fordi der aldrig bliver ringet efter dem. De hører aldrig om nogen problemer, fordi lokalsamfundet selv ordner dem.” 

”Det er ikke, fordi politiet er bange for at bevæge sig ind i disse områder. Men hvis politiet ikke bliver bedt om at komme, så ved det selvfølgelig ikke, hvad der foregår.” 

”Æresdrab”, vold i familien, sexmisbrug af børn og omskæring af kvinder er nogle af de lovovertrædelser, som formentlig ikke bliver rapporteret i visse byområder. 

”No-go areas”

Tom Winors udtalelser vidner om, at parallelsamfund har fået lov til at udvikle sig langt ud i det ekstreme. Ellers kunne man jo ikke få en situation, hvor politiet i den grad holdes i uvidenhed. Politiet kan heller ikke være meget til stede af egen drift, når det er så meget uden for det hele. 

På engelsk taler man om ”no-go areas”. Og her er der åbenbart tale om ”absolutely no-go areas”. 

Sharia-domstole og muslimske patruljer

Windsor henviser som sagt ikke direkte til nogen bestemt befolkningsgruppe. Men Daily Mail påpeger, at der har været voksende bekymring over etableringen af sharia-domstole i nogle muslimsk dominerede lokalområder. 

Daily Mail nævner også, at tre medlemmer af en selvbestaltet ”muslimsk patrulje” blev idømt fængsel i december sidste år. De rendte rundt i Østlondon og optrådte som et privat vagtværn, der chikanerede, truede og angreb folk med henvisning til, at de håndhævede shariaen. (Den Korte Avis har bragt nogle videoer, der viste deres huseren).

 Tendensen findes også i Danmark

Over hele Europa ser man tendensen til, at der dannes muslimske parallelsamfund, og at de i stigende grad fungerer løsrevet fra det omgivende samfund med deres egen lov. Det gælder også i Danmark, hvor shariaen synes at fungere i ghetto-områder som Gellerup og Vollsmose.

Herhjemme kender vi dog foreløbig ikke til så ekstreme tilstande som dem, Tom Winsor beskriver. Men det kan jo komme.

I fjor meldte blant andre NRK om sterk nedgang i antall anmeldelser i Groruddalen over en tiårsperiode, fra rundt 18 000 anmeldelser i 2000 til rundt 10 000 anmeldelser i  2011, samtidig som innvandrerbefolkningen økte betydelig. Om det er samme tendenser vi ser i Norge, blir foreløpig kun et spørsmål.