Islam

Universitetene i UK bøyer seg mot Mekka

En ny rapport fra universitetsledere sier det er akseptabelt med kjønnsdelte arrangement. I kulissene presser islamske studentorganisasjoner på, som representerer 150 000 studenter. Argumentene for kjønnsdeling er at UK er ”et liberalt samfunn”, det er ”illiberalt2 å påtvinge andre sine egne synspunkt, ”vi har ytringsfrihet og religionsfrihet”, dette er ”våre rettigheter”. Hørt den før? Ja, fra Islam Net ved Høyskolen i Oslo og Akershus.

Jeg ble ikke overrasket da jeg registrerte den sterke pressgruppen bak reverseringen av frihet, særlig kvinners frihet, ved universitetene i Storbritannia, nemlig sponsorer og samarbeidspartner til Islam Net i Norge, IERA (Islamic Education and Research Academy, ja, fint skal det være). IERAs signatur ses på eksempelvis plakatene til Islam Nets ”fredskonferanser”.

En (ikke-religiøs) studentrettighetsgruppe har kartlagt ulike arrangement ved britiske universiteter over en 12 måneders periode. Resultatet: 46 universitetsarrangement, ved til sammen 21 institusjoner, der det eksplisitt ble fremmet kjønnsadskillelse. I de fleste tilfeller var det kjønnsinndelte innganger og kvinnene måtte sitte bakerst (at kvinner skal sitte bakerst er visstnok fordi at de ikke blir så lett seksuelt opphisset av å se menn, som menn blir av å se kvinner, min merknad). Under noen foredrag ble kvinner utestengt helt fra foredragssalen. De måtte følge foredraget via fjernsynsoverføring i et annet rom.

I de fleste tilfeller var det separate innganger for menn og kvinner, som her ved universitet i Leicester.

brothers_sisters_kjønnsadskillelseUK

Men dette er ok, sies det i nye offisielle retningslinjer.  Så lenge ikke kvinner tvinges til å følge eksempelvis et foredrag (av en typisk hatpredikant) fra et annet rom, eller tvinges til å sitte bakerst, og slik får dårligere debattvilkår enn mennene, er de islamske studentorganisasjonene i sin rett. Når salen deles likt i to, ikke horisontalt, men vertikalt, kan det ikke kalles uakseptable kjønnsdiskriminering.

Det som skjer er det vi har sett i mange år nå: islamistene bruker det frie åpne demokratiet til å innføre sin dagsorden, sin ideologi – i frihetens og det liberale demokratiets navn. Og vi bøyer av og lar argument om religionsfrihet trumpe kvinners frihet og prinsipp om kjønnslikestilling. Og vi vet hvor det bærer, ikke sant? Når man gir lillefingeren fra seg, er det bare snakk om tid før hele hånden også ryker – hvis man ikke sette foten ned kraftig snarest.

Det ble fjernsynsdebatt av det jeg vil kalle for en dramatisk utvikling på de britiske øyene. Her kommer representant for Islam Nets venner, IERA, inn på sidelinjen. Den meget severdige debatten mellom en islamist som representerer studenter og en sekulær muslim og journalist, er en oppvisning i nettopp misbruket av den friheten (og derav velstanden) som Europa møysommelig har bygd opp gjennom århundre – og som er hele grunnlaget for hvorfor folk strømmer ut av de mislykkede ufrie OIC-statene.

Takk til snaphanen.dk for tips