Politikk

Tillitsbrist?

Nye tall sjokkerer Danmark: den eksploderende voldskriminaliteten og den grove kriminaliteten. Det tragiske er ikke bare kriminaliteten i seg selv, men at gjerningsmennene stort sett er unge med ikke-vestlig bakgrunn, særlig somalisk opphav, og at politikerne ikke ser ut til å ta innover seg utviklingen gjennom realpolitiske grep.

Danmark er kjent for å score høyest på internasjonale målinger over mellommenneskelig tillit og lykke. Dette bildet krakelerer. Kulturforsker Kasper Støvring kommenterer utviklingen i Berlingske tidende

Den kommer tættere på, volden og den grove kriminalitet. Blot inden for de seneste par uger er nært beslægtede til et par af mine venner blevet overfaldet med slagvåben eller blevet frarøvet værdier efter trusler med skydevåben, knive og baseballkøller. Gerningsmændene havde alle udlændingebaggrund og var sandsynligvis efterkommere af indvandrere fra Afrika og Mellemøsten.

Weekendens mest brutale sager omhandlede dels en 15-årig dreng, der begik voldtægt i Vollsmose, dels to unge mænd der stak en 25-årig ned i en stillekupe på Nørreport Station – offeret bad dem dæmpe sig – og dels Bent Sandberg, der blev udsat for et voldeligt overfald.

Fælles for gerningsmændene er ikke blot deres udlændingebaggrund, men at det især drejer sig om unge mænd med somalisk baggrund. Det er næppe tilfældigt. Nye chokerende tal viser nemlig, at bl.a. denne gruppe er næsten ti gange så kriminelle som danskere. Ti gange!

Modeskaberen Christian Stadil fortalte også i denne weekend om sin erfaring med at være offer for et gaderøveri, og netop antallet af gaderøverier er stigende. Der var 664 anmeldte røverier i 2010, og det var vokset til hele 921 røverier i 2012. Lægger man dertil, at de danske fængsler har særdeles mange udlændinge blandt deindsatte, så har vi et skræmmende billede af en stigende kriminalitetsbølge, der angår noget af det mest forfærdelige, man som offer kan komme ud for.

Jeg skrev om det i min seneste avisklummeog var her inde på, at der bag hvert af de voldelige overfald findes et offer, der resten af livet sandsynligvis må leve med depression, angst, post-traumatisk stress, med søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær og svækket selvtillid. Nogle ofre kan igen blive relativt velfungerende borgere, men andre vil få svært ved at klare selv almindelige ting i dagligdagen. De vil ikke kunne passe deres rolle som forældre, deres arbejde eller uddannelse godt nok.

Det virkelig triste er, at politikerne overhovedet ikke vil indføre tiltag, der kan dæmme op for alt dette – tværtimod. Der lempes på udlændingepolitikken på alle afgørende områder. Og det er mange. Det virker som om, at det hele er ude af kontrol. Selv politiet undlader at føre tilsyn med de udlændinge, der ankommer i lufthavnen. Og nu vil regeringen så også gøre det lettere at få dansk statsborgerskab…

Jeg gennemgik i min avisklumme de seneste tal fra Danmarks Statistisk, der entydigt viser, at der generelt er en større andel af mandlige indvandrere og efterkommere end af mænd med dansk oprindelse, der er dømt for kriminalitet, herunder vold. Og de nye tal om somalierne mere end bekræfter tallene. Tilmed går det hele i den gale retning: Der bliver flere og flere kriminelle.

Naturligvis er der mange, der er lovlydige borgere blandt ikke-vestlige udlændinge, og der er også modige mennesker fra denne gruppe, der står op imod forråelsen. Jeg har i de seneste måneder haft fornøjelsen at samarbejde med og fremme nogle af disse personer, bl.a. Ahmed Akkari, Naser Khader, Mehmet Necef og Yahya Hassan.

Men der er altså et generelt problem, og man – dvs. politikerne – kan faktisk gøre noget. Hvis de vil. Strammere indvandringspolitik, flere udvisninger og hårdere straffe er effektive midler. Hvad det sidste angår, kunne man passende skue til New York. At man kan gøre noget effektivt med relativt enkle midler er en af grundene til, at jeg bliver ved med at skrive om disse problemer.

Det er bare ubegribeligt, at politikerne undlader at handle effektivt. Man bliver så trist og vred og nogle bliver måske også mere og mere desperate. Ikke mindst når borgerne i stigende grad synes at miste tillid til politiet, som Eva Selsing skrev i går. Der tales nu meget mere og meget mere åbenlyst om selvtægt i forskellige diskussionsmiljøer, om muligheden for at bevæbne sig og slå igen for at beskytte sig selv. Folk er ved at miste tiltroen til politikerne og myndighederne og måske også besindelsen. Det er virkeligt bekymrende at tænke på, hvad fremtiden i så fald vil bringe med sig.

I Sverige er voldstilstandene langt verre enn i Danmark, som Den korte avis skriver om her