Innvandring

96 prosent Kveldsnytt

- De manipulerer barna. De lager et skille mellom oss og de andre. De vil opprettholde kulturen sin her. Slik forklarte filmregissør Ulrik Imtiaz Rolfsen og en 23 år gammel slektning HRS sine nye ekteskapstall på Kveldsnytt i går. Og med "de" pekes det på foreldrene. Tallene viser at 96 prosent av norskpakistanske kvinner født i Norge gifter seg med pakistaner her eller som er hentet fra Pakistan, to prosent høyere enn mødrene deres.

En modig ung mann. Det er hva vi vil kalle Rolfsens slektning, Adel Khan (23), som åpent forklarte tallene på Kveldsnytt i går.  Det handler om et villet skille mellom oss og de andre, forklarte Khan. – Pakistanere som minoritet har egentlig bare kontakt med pakistanere fordi de ønsker selv å skape et skille. Vi er pakistanere, de er nordmenn, marokkanere osv. Det er veldig viktig å opprettholde den pakistanske kulturen, og det gjør man ved bare å være sammen med pakistanere, sa Khan.

Rolfsen på sin side bekreftet Khans påstand. Ifølge Rolfsen manipulerer foreldre barna bort fra det norske: barna fortelles at de ikke er norske. Vær som oss, ikke vær som dem. Det koker ned til spørsmål om moral, der det norske samfunnet snakkes ned. Slik manipuleres barna også til å gifte seg med sine egne.

HRS ferdigstiller i disse dager rapporten som NRKs Tormod Strand fikk tilgang til der nevnte tall fremkommer. En rapport som bevitner en for lenge siden varslet utvikling: I Norge bygges det opp høyere og høyere sosiale murer basert på etnisk og religiøst opphav.  ”Varsler” fra andre hold om den multikulturelle smeltedigelen lander altså med et mageplask – først og fremst i grupper med tilhørighet i OIC-land.

Rapporten tar for øvrig for seg Oslo i tillegg til Norge, hvilket aldri er gjort før. Tallene er kjøpt hos SSB og rapporten finansiert av Oslo kommune.