Islam

Svensk imam smugler våpen til jihadister

En av de viktigste våpensmuglerne for opprørerne i Syria var imam i en av Sveriges største moskeer. Det handler om moskeen på Medborgarplatsen i Stockholm, som drives av Islamiska förbundet i Stockholm, som sorterer under Islamiska förbundet i Sverige, altså Sveriges svar på Islamsk Råd Norge.Moskeen har i flere runder hatt søkelys på seg grunnet bånd til ekstremisme.

Imamen har smuglet mengder av våpen til opprørerne siste halvannet året, melder Sveriges Radio, særlig til området rundt Homs, der europeiske jihadister kjemper for et religiøst diktatur. Imamen heter Haytham Rahmeh, og kommer opprinnelig fra Syria. Han var hovedimam i Stockholm-moskeen.

I henhold til svensk lov kan våpensmuglingen straffes med inntil fire års fengsel. Rahmeh er åpen rundt virksomheten sin, ifølge en forsker.

Stockholm-moskeen knyttes til Det muslimske brorskapet. I 2003 ble leder av Det europeiske rådet for fatwa og forskning, Yusuf al-Qaradawi invitert til konferanse i moskeen sammen med Rashid Ghannouchi, leder av det islamistiske tunisiske partiet Ennahda, sistnevnte også tilsluttet Brorskapet. På konferansen ga Qaradawi sin støtte til selvmordsbombere som angriper sivile israelere, som han kalte en ”nødvendig hellig krig”.

Året etter holdt en annen imam, Hassan Moussa, en tale på arabisk der han skal ha uttalt at ”USA voldtar islam”. Ifølge journalisten Salam Karam ble dette oversatt til svensk slik: ”Vi fördömer USA:s tortyr av irakiska fångar.”

Året etter dette, i 2005, avdekket Sveriges Radio at moskeens bokhandel solgte kassetter med sterkt antisemittisk innhold (som vel ikke burde overraske noen, eksempelvis med tanke på Qaradawis drøm om å fullføre Holocaust).  På en av kassettene, der den avdøde Hamaslederen Ahmad Yassin er avbildet, omtales jødene som en ”sykdom, brødre til aper og griser”, og at den eneste løsningen overfor jødene er jihad. Svenske justismyndigheter fant at dette ikke var å anse som hets mot folkegrupper, fordi uttalelsene skulle ses ” i lys av den historiske og nåtidige konflikten i Midtøsten”.