Islam

Storleverandør av jihadister

Danmark er et av de landene i Europa som produserer flest unge jihadister som drar til Syria for å kjempe for et religiøst diktatur. Siden sommeren 2012 har minst 70 personer deltatt i krigshandlinger i det brogerkrigsherjede landet.

Internasjonale eksperter antar at mellom 500 og 1 000 europeere de siste to årene har deltatt i borgerkrigen i Syria. I forhold til folketallet i Danmark er Danmark således en av de største leverandørene av jihadister til Syria, skriver Den korte avis

PST har sagt at kanskje opp mot 40 personer med tilknytning til Norge kan befinne seg i Syria.  Hvor mange som er aktive jihadister eller hvor mange som eventuelt driver hjelpearbeid, er ikke kjent. PST mener også at flere kan ha blitt drept.

Sikkerhetstjenesten i Danmark sier nå at minst seks unge under 18 år deltar i kamphandlinger i Syria. Man vurderer å straffeforfølge dem når de (eventuelt) vender tilbake til Danmark, og man ser på muligheten for å utvise dem som ikke er danske statsborgere.