Forskjellsbehandling og diskriminering

Ny “fredsavtale”

En ny tysk delstat har inngått avtale med islamske organisasjoner om særlige rettigheter og plikter. Tyske myndigheter tror at man slik kan utvikle en europeisk islam som respekterer demokrati og frihetsverdier.

Tidligere har Bremen og Hamburg innhått liknende avtaler. Avtalen i Hamburg i fjor ga muslimer egne helligdager, innflytelse på islamundervisning i skolene, samt særrettigheter knyttet til gravferd.  Vi har tidligere omtalt den historiske avtalen her, som ble inngått som et foreløpig forlik i august Avtalen innebærer at myndighetene krever ”aksept for grunnleggende forfatningsmessige verdier”, at det tas avstand fra ”vold og diskriminering basert på opprinnelse, seksuell orientering og tro” og ”religiøse og politiske standpunkt”, samt å anerkjenne ”likestilling mellom kjønnene”.

Det er vel ingen andre religiøse grupper som ville jobbet frem en slik kompromitterende avtale. Her sier man jo selv at man har betydelige problemer både med å følge tysk lov og tyske grunnverdier.  Og hvilken islamsk organisasjon/moské som vil akseptere og praktisere avtalen, inkludert de demokratiske pliktene som å respekt for likestilling, fremstår fremdeles som en gåte.

Nå fortsetter delstaten Niedersachsen i samme leia, med en såkalt ”statlig avtale” med lokale representanter for islam. Islam anerkjennes som en offisiell religion, heter det. Avtalen tar opp 30 punkt basert på klager fra muslimske ledere. Fra ledende politisk hold sies det at man ”med avtalen vil vise muslimer respekt”. Avtalen gir, som i Hamburg og Bremen, organisert islam innflytelse på undervisningen i skolene, og egen studieretning ved høyskoler. Videre skal islam inn i sykehus, det skal bygges moskeer, og studenter og ansatte får fri på islams helligdager, med mer. Det heter fra politisk hold at unge muslimer ikke føler tilhørighet til Tyskland. Avtalen skal motvirke utviklingen av ”parallelle samfunn”, ”ekstremisme” og ”islamisme”.

Mon tro om slike avtaler noensinne vil inngås med ledere for andre religioner?