Integrering og integreringspolitikk

Ideologisk forvirring blandet med sjokk

Offentlige aktører i Bærum ser ut til å være svært overrasket over at de huser radikaliserte ung muslimer. At en elev dukker opp i niqab, ble ikke tatt som tegn på noe unormalt ideologisk. Samtidig ser det ikke ut til at kommunen har kontroll med hva som foregår på offentlige fritidstilbud. Det kan også stilles spørsmål ved om Islam Net har oppfordret til jihad i Syria.

Det er fremdeles uklart hva som utløste at de to søstrene fra Bærum forlot Norge for å ta seg inn i Syria og delta i borgerkrigen. All den tid de også er så unge, er det lite sannsynlig at de organiserte reisen selv. Faren til jentene mener at en koranlærer på en fritidsklubb (!) i Rykkin i Bærum, kan ha radikalisert jentene. Den 19 år gamle læreren og norsksomalieren skal ha undervist søstrene i koranen i to år, i tillegg til andre barn i området.

En norsksomalisk kvinneforening står bak koranaktiviteten. Lederen vil ikke la seg intervjue åpent av TV2, men sier anonymt at foreningen ”selvfølgelig” ikke vil avslutte koranaktiviteten eller si opp den engasjerte 19-åringen.

Faren til jentene mener det er flere som har medvirket til radikaliseringen. Som vi skrev i går, er jentene betalende medlemmer hos Islam Net. Ifølge lederen der, Fahad Qureshi, er Islam Net mot at unge drar på jihad til Syria. Årsaken er at ulema (de lærde) ikke har gitt en fatwa om å verve seg til jihad, forklarte Qureshi.

Men de islamske lærde i Vesten som vi har vært i kontakt med, sier at vi som muslimer i Vesten ikke skal dra dit, men at vi kan bidra med å sende klær og penger til humanitær bistand.

Men en nærmere titt på en krangel mellom Islam Net og Profetens Ummah på websiden til Islam Net, vitner om at Qureshi og hans medarbeidere langt fra tar avstand fra jihadreiser til Syria. Dette er hva som skrives    

«Islam Net er veldig klare om at vantro ledere i muslimske land som f.eks. Bashar i Syria eller som Gaddafi var i Lybia, må kjempes imot når Ulama erklærer det. Og de som kjemper for å fjerne slike ledere er selvsagt mujahideen.»

Videre heter det:

«De som reiser ned for å kjempe for Allahs sak er virkelig beundringsverdige for deres ønske om å hjelpe ummah, og vi håper at Allah belønner dem enormt for deres gode intensjoner.»  

Dette minner mer om oppmuntring enn kontant avvisning av jihad i et land som Syria.

Og tenk hvis Islam Nets lærde internasjonale forbilder gir beskjed en dag: dra til Syria! Da er det over 2 000 potensielle jihadister bare i denne gruppen… 

I Bærum ligger det an til ikke bare en brå oppvåkning i kommunens ulike ledelser (kanskje de også vil forstå at klær – både på gutter og jenter – har en ganske klar ideologisk betydning?). Budstikka forteller at det kalles inn til offentlig møte neste onsdag der foreldre blant annet skal få informasjon om tegn på radikalisering.

Og jeg tipper at den norsksomaliske kvinneforeningen nok må se langt etter koranlæreren de har benyttet, det samme gjelder muligheten til å bruke kommunens lokaler til fritidsaktiviteter. (Kanskje PST skulle ta en bekymringssamtale med dem i foreningen som har barn, samt kartlegge alle barn og unge denne koranlæreren underviser/har undervist? Det er nok å gjøre…)

Det er i alle fall lov å håpe at dette blir noen av tiltakene, samt at foreldre avviser å bruke den nevnte koranlæreren (og gjerne alle andre også, og heller lar barna bruke kreftene sine på skolebøkene).

Hvor mange ekstreme koranlærere som ødelegger unge sjeler i landet vårt, tør jeg knapt tenke på. Det eneste sikre man kan si er at norske myndigheter er fullstendig bakpå. Fullstendig.