Innvandring

Hva ville en måling fortalt oss?

Salafistene i Islam Net har lenge vært kjent for å hylle steining og liknende straffer. Hvor mange unge muslimer i Norge er av samme mening som Islam Net?

På sist ”fredskonferanse” i mars i år, spurte Islam Nets leder Fahad Quereshi en sal på rundt 1 500 personer følgende

”Hvor mange av dere er enige i at straffen som er beskrevet i Koranen og sunna – hvorvidt det er død, hvorvidt det er steining for utroskap, uansett hva det er, så lenge det er fra Allah og hans profet – er den best mulige straffen for menneskeheten – og at det er den vi burde praktisere i verden? Hvor mange er enige i det?»

Som man ser, er ikke mange uenige.

islam.net.håndsopprekning

(Hvorfor Dagbladet har sladdet ansiktene på foto hentet fra video på nettet, synes jeg er merkelig. Det er ikke kriminelt å ha disse meningene, og de er tydeligvis heller ikke skuddredde for å løfte fanen.)

I november 2011 opplevde jeg samme respons i salen: applaus fra de unge  som støttet korporale sharialover.

Vi har ingen måling blant unge muslimer i Norge angående holdning til sharialovverk. Det har heller ikke Sverige og Danmark. Det mener jeg vi hadde trengt, også fordi Qureshi konsekvent messer at han er en ”vanlig muslim”. Det tviler jeg sterkt på at han er, men jeg tror at de unge er mer radikale enn foreldregenerasjonen er slik målinger har vist fra Storbritannia og Tyskland.  I Storbritannia var dette det nedslående resultatet   for seks år siden, og man kan jo i dag anta at resultatet ville blitt mer nedslående grunnet den åpenbare radikaliseringen på de britiske øyene.

36% of 16 to 24-year-olds believe if a Muslim converts to another religion they should be punished by death, compared with 19% of over-55s

37% of 16 to 24-year-olds would prefer to send their children to Islamic state schools, compared with 19% of over-55s

37% of 16 to 24-year-olds prefer Sharia compared with 17% of over-55s

74% of 16 to 24-year-olds would prefer Muslim women to choose to wear the veil, compared with only 28% of over-55s

7% «admire organisations like al-Qaeda that are prepared to fight the West». 13% of 16 to 24-year-olds agreed with this statement compared with 3% of over-55s