Innvandring

Flere gettoer i Danmark

På tre år har andelen gettoer i Danmark økt fra 30 til 40 boligområder. Dette viser tall fra den danske regjeringen. Fem nye byer er kommet på gettokartet. Alle ligger på Jylland. Vitner vi en innvandring uten kulturell bærekraft og som fører til permanent utenforskap, stater i staten?

Danmark har satt opp tre kriterier for hva som skal til for at et boligområde defineres som getto.

Andelen at af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent.

Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 procent målt som et gennemsnit over de sidste fire år.

Andelen af dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer per 10.000 beboere på 18 år og derover overstiger 270, ligeledes målt som et gennemsnit over de sidste fire år.

For tre år siden begynte forrige regjering, VK-regjeringen å registrere gettoområder, og kom frem til 30 områder den gang. Med ny regjering er antallet oppe i 40 områder, melder Den korte avis.

De fem nye byene på Jylland som er satt på kartet er Thisted, Skanderborg, Silkeborg, Randers og Åbenrå.

København har nå ni gettoområder, mens Odense og Århus har gått opp fra to til tre gettoområder hver.

Da tenker man selvsagt: når stanser utviklingen? Kan dette reverseres? Hvorfor har dette skjedd? Man tillot en innvandring som ikke er kulturelt bærekraftig?

Kanskje ny regjering skulle bruke samme kriterier på aktuelle områder i Oslo og Drammen for å måle den norske tilstanden?