Islam

Demonutdrivelse

En 21 år gammel kvinne døde av hjertestans etter besøk i Rabitamoskeen som drives av Det islamske forbundet ved Basim Ghozlan. – Det skal ha foregått en form for demonutdrivelse, bekrefter Oslopolitiet ved Grete Lien Metlid. Demonutdrivelse er langt fra ukjent i islamdominerte land.

Den unge kvinnen, som var svært aktiv i moskeen og som er født i Norge og mor til et barn på seks måneder, fikk hjerteproblemer i moskeen, som skal være relatert til demonutdrivelse. Hun døde like etterpå på sykehus. Basim Ghozlan bekrefter  mistanken om demonutdrivelse:

– Jeg fikk en telefon denne kvelden om at det var en jente som trengte hjelp fra ambulansen, sier han til TV2.

Han sier at det gikk rykter om at noen skal ha drevet ut en ånd fra henne.

– Det kom rykter om at noen skulle drive ut en ånd fra henne.

Ghozlan avviser at moskeen som sådan står bak demonutdrivelser. Samtidig bekrefter han at han ofte” får telefonhenvendelser fra folk som ber om hjelp til å drive ut onde ånder av syke familiemedlemmer.  

– Jeg får ofte telefoner fra noen som mener de har en syk person hjemme. De ønsker at noen skal drive disse åndene ut og spør om jeg kan gi nummeret til imamen vår. Når jeg vet at det er det som er hensikten, sier jeg at vi ikke driver med sånt. Heller ikke imamen vår holder på med slikt. Jeg ber dem derfor kontakte helsevesenet.

Folkehelseinstituttet undersøker saken fremdeles. Den unge kvinnen omkom i mai i år.

Selv har jeg oppsøkt ”alternative” behandlere i Pakistan mang en gang. De driver med både såkalt svart og hvit magi. Overtro og magi er svært utbredt, og gjennom årene har mang en muslim i Norge fortalt om liknende forhold på innsiden av moskeer: at imamer benytter tawiz  for å hjelpe folk, både ved sykdom og andre mer trivielle behov. Som også å bestille en annens død. Tawiz er eksempelvis en papirlapp med arabiske ord fra koranen som skal ha en helbredende effekt eller som skal oppfylle et ønske.  Typisk skal den legges under puta i senga eller den skal dyppes i te som deretter drikkes. Jeg kjenner også til konkrete personer i andregenerasjon som har blitt tatt med til slike ”behandlere”/demonutdrivere i foreldrenes fødeland for å få dem på bedre tanker: de har blitt for godt integrert. Ondskapen skal drives ut.

Islamsk Råd vil ikke kommentere saken da de ikke kjenner konkret til tilfellet i Rabita-moskeen, en moské som er populær blant konvertitter, som Minotenks leder Linda Alzaghari, og islamister som Mohyeldeen Muhammad og Arfan Bhatti er mang en gang er observert på innsiden av moskeen. Men kanskje Islamsk Råd kunne fortalt oss noe generelt om demonutdrivelse, magi og overtro i muslimske miljø her i Norge?