Økonomi

Velferdsstaten er snart historie

På vegne av den nederlandske regjeringen ga kong Willem-Alexander klar beskjed i trontalen til parlamentet: Velferdsstaten er ikke lenger bærekraftig. Nederland går mot det som kalles ”deltakersamfunn”, der folk må sørge for eget sikkerhetsnett.

Den mest oppsiktevekkende uttalelsen falt slik:

– Den klassiske velferdsstat fra den andre halvdel av det tjuende århundret har frembrakt ordninger som i sin nåværende form er uholdbare og som ikke møter folks forventninger. I vår tid vil menneskene gjøre sine egne valg og innrette sine egne liv slik de selv ønsker.

Uttalelsen er en pen måte å si at det brister nasjonaløkonomisk. De offentlige tjenestene man har tatt for gitt, vil skrumpe inn.  

Som Aftenposten sier det er dette å servere folket ”en skikkelig kalddusj”.

Meldingen om at det nederlandske folket må innstille seg på en mindre velferdsstat, kom i den første talen Willem-Alexander fremførte etter at han i slutten av april overtok tronen etter sin mor, dronning Beatrix, som valgte abdisere til fordel for sin sønn.

Deltagersamfunnet

Kongen streket i talen opp et dystert bilde av hvor den nå fem år lange finanskrisen har brakt nederlandsk økonomi: -Arbeidsledigheten stiger, antallet konkurser stiger, boliger går ned i verdi, pensjonene er under press og kjøpekraften går tilbake, heter det i referatet av talen som er gjengitt i den nederlandske avisen NRC Handelsblad.

Det er, sa kongen, et faktum at menneskene som i dag lever i Nederland, er mer selvstendige enn tidligere. Kombinert med behovet for å redusere underskuddet i statens finanser vil dette føre til at den klassiske velferdsstaten erstattes av det kongen kalte «et deltagende samfunn». I dette samfunnet må enkeltmennesket ta større ansvar for sin egen fremtid, het det i trontalen, ifølge NRC Handelsblad.

For dyrt velferdssamfunn

Den setningen i talen som vakte mest oppsikt, var følgende:

– Den klassiske velferdsstat fra den andre halvdel av det tyvende århundret har frembrakt ordninger som i sin nåværende form er uholdbare og som ikke møter folks forventninger. I vår tid vil menneskene gjøre sine egne valg og innrette sine egne liv slik de selv ønsker.

Flere europeiske aviser har tolket dette som at den nederlandske regjeringen i klartekst sier til landets borgere at de selv må sørge for å skaffe seg et sosialt sikkerhetsnett. Staten kan ikke lenger gjøre det i samme grad som tidligere.

Den samme talen vil komme i Norge, dersom ikke Bærekraftutvalget til Frp tas på alvor: vi vil ikke klare å opprettholde dagens velferdstjenester uten en radikal omlegging av innvandringen, som er i toppen i Europa, langt over Nederlands innvandring.