Ytringsfrihet

Trusler og vold nytter

Tommy Robinson, lederen av English Defence League, har blitt invitert til å tale til forsamlinger i både England, Sverige og Danmark den siste tiden. Alle møtene er blitt avlyst. Sikkerhetsproblemer oppgis som hovedmotiv. I Danmark er det eksempelvis AFA som man frykter, altså Antifacistisk aksjon, som liker å bruke vold.

Tommy Robinson var invitert til tale i en av Englands mest ansette forsamlinger: Studentforeningen ”The Oxford Union” på Oxford Universitet. Invitasjonen utløste debatt og strid internt. Men det skal ikke være derfor at studentene ikke får møte Robinson. Arrangementet ble avlyst grunnet behov for massivt sikkerhetsopplegg og for trange budsjetter, ifølge studentforeningen, skriver sappho.dk

Trykkefrihedsselskapet Malmö-avdelingen ville også avholde møte med Robinson som hovedgjest. Ikke overraskende fant ikke selskapet noen som ville leie ut lokaler til arrangementet. Det er jo Sverige vi snakker on.

Men avisen Dispatch i Danmark fant lokale. Da aksjonerte AFA mot utleieren, Odd Fellow Palæet, som bøyde hodet og skrapet med foten etter en storm e-poster fra AFA.  Men Dispatch arrangerer likevel et møte med Robinson og hans kollega Kevin Carroll. Det blir et lukket møte som man kan følge direkte på nettet, og der man som seer også kan stille spørsmål.

Tommy Robinson og Kevin Carroll kommer imidlertid til København. Dispatch vil arrangere et lukket møde, som man vil kunne følge live på nettet.

Man kan mene hva man vil om Robinson og EDL, men dette lover ikke godt for ytringsfrihetens kår fremover.

Les mere om arrangementet her.