Forskjellsbehandling og diskriminering

Syrere til Sverige kommer ikke fra Syria

Syrere strømmer til Sverige etter at Regjeringen vedtok å gi alle flyktninger fra Syria permanent opphold. Men immigrasjonsmyndighetene kan fortelle at de fleste som kommer startet reisen i andre, frie land, som Hellas, Emiratene, Saudi-Arabia. En vanlig syrer har overhodet ikke råd til å betale smuglere for å komme seg ut av Syria. Hvorfor tillater den svenske Regjeringen at egne lover og konvensjoner brytes?

Svenske myndigheter er klar over at syrere strømmer nå til honningkrukka Sverige fra helt andre land enn krigsherjede Syria, skriver bloggeren Merit Wager. 

En kilde hos Migrationsverket, en såkalt Migga, skriver: 

På Migrationsverket har vi upptäckt att de flesta syrier som idag i stort antal kommer till Sverige, inte alls har varit i Syrien och därför inte är behöriga att få uppehållstillstånd här.

Skälet till detta är att dessa personer antingen redan har uppehållstillstånd (PUT) – eller rent av medborgarskap – i EU-länder, företrädesvis i Grekland, eller att de kommer från något annat land i Mellanöstern som exempelvis Saudiarabien eller Förenade Arabemiraten.

Detta upptäcks i samband med att de söker asyl eller när de utreds av asylhandläggarna. De flesta syrier från Syrien har knappast någon möjlighet att komma till Europa eftersom de ofta inte har råd. En vanlig månadslön i Syrien ligger på 2 000 kr och med en sådan inkomst kan man knappast bekosta en smuggelresa. 

När jag tog upp detta med en chef och undrade om det inte vore lämpligt att ställa en så kallad artikel 21-förfrågan enligt Dublinförordningen, exempelvis till Grekland, sa denne att problematiken var känd, men att det skulle bli för omfattande att ställa rutinmässiga förfrågningar.  

Ifølge Wager betyr dette at Sverige, som eneste land i verdne og i strid med egne lover og internasjonale konvensjoner, har innført asylrett til EU-borgere og til personer som allerede har beskyttelse i andre frie og demokratiske land, eller er bosatt i land der det ikke er krig eller væpnet konflikt.   

At disse personene nå får PUT i Sverige viser at for dagens Regjering er hele asylinstituttet et narrespill.  Regjeringen bryter bevisst eget lovverk.

Man får følelsen av at Regjeringen prøver å rasere landet mest mulig for å peke nese til Sverigedemokraterna.  

Som Wager karikerer situasjonen: 

”Om ni, som har PUT – dvs redan har fått skydd mot ert hemland eller medborgarskap i era nya EU-hemländer, hellre vill komma hit till Sverige och bli försörjda av befolkningen här så går det bra. Vi har inte tid att utreda era historier så trots att vi inser eller starkt misstänker att ni inte har några som helst skydds- eller asylskäl mot något land överhuvudtaget, utan ni bara vill flytta hit utan att ha er försörjning tryggad, så beviljar vi er PUT”.