Innvandring

Stopper studenter fra Iran

Politiets sikkerhetstjeneste frykter at Norge bidrar til produksjon av masseødeleggelsesvåpen. Derfor stoppes studenter fra Iran.

Kun 27 personer fra Iran har fått studentvisum i Norge mot 122 på samme tidspunkt i fjor, melder Universitas.  

Personlig kjenner jeg til flere fra Iran som har klart å få opphold i Norge gjennom studier. Typisk har de allerede familie i Norge. Jeg kan underskrive på at de jeg kjenner til, langt fra har skjulte hensikter. De er her for å leve et liv i frihet og de bidrar til fellesskapet. De har med andre ord snudd det islamske diktaturet ryggen. 

– PST frykter at Norge bidrar til produksjon av masseødeleggelsesvåpen, som ytterste konsekvens av at risikostudenter får tilgang til norsk akademia, sier informasjonssjef Martin Bernsen i PST. 

Han bekrefter at PST foretar sikkerhetsvurderinger av rekordmange iranske studenter i år og at årsaken til intensiveringen henger sammen med det generelle trusselbildet. 

I PSTs trusselvurdering for 2013, som ble lagt fram i februar i år, pekes det spesielt på at norsk høyteknologi er attraktivt for Iran. Landets etterretning har tidligere bekreftet at de sender agenter ut i verden for å tilegne seg slik kunnskap. 

Bernsen sier at norske universiteter og høyskoler bør være mer på vakt og selv har et ansvar, men viserektor Ragnhild Hennum ved Universitetet i Oslo mener at ivaretakelsen av rikets sikkerhet er PSTs oppgave. 

– UiO har ingen hjemmel for å overvåke våre studenter – verken nasjonale eller internasjonale. De studentene som studerer hos oss, har oppholdstillatelse fra UDI, understreker Hennum.