Innvandring

Martin Kolberg

Martin Kolberg tegnet opp et skrekkbilde av Bærekraftutvalget i NRK Debatten i forrige uke, basert på vrengebilder og løgn. Selv om Kolberg sitter tett på det politiske maktsentrum, skal han beskyttes?

Debatten i NRK forrige torsdag 19.septermber  fikk meg til å skrive en kronikk til NRK Ytring, sendt redaksjonen dagen etter, 20.september. Svaret kom rett over helgen: denne ville NRK publisere dagen etter. Så kom en ny mail fra samme redaksjon samme dag, med ny avsender, der det heter at NRK ”lurer på” om det Kolberg ”mente å si”, var noe annet. Deretter kontaktet redaksjonen Kolberg, som etter et par dager svarte at det var som NRK trodde, en forsnakkelse: Han mente å si ”internering”, ikke ”integrering”. 

Vel, jeg har vært i mange debatter, og hadde jeg gjort en så grov bommert hadde jeg hørt det umiddelbart og korrigert feilen der og da. Jeg opplever at NRK hjelper maktmennesket Kolberg til å slippe unna. Kolbergs eneste ærend i programmet så ut til å være å svartmale Frp på det verste i håp om å ødelegge et bredt borgerlig samarbeid.  

Dessuten løy Kolberg da han påstod at han kun advarte ”mot terror” i 2009. Han advarte også mot islamisme generelt og pekte konkret på kvinnesyn.    

Da det har gått over en uke med denne prosessen med NRK, har jeg derfor bestemt meg for ikke å skrive om kronikken og sende den (igjen) til NRK, men publiserer den her slik den opprinnelig var. 

Koste hva det koste vil?

Er 69 prosent av Aps velgere «islamofobe» rasister som tror på den hvite rases overlegenhet, eller har de forstått at det er en stor forskjell på samfunn i Afrika og Asia og det norske samfunnet? Har de således forstått at det er vanskelig å få til en reell integrering av det store flertallet ikke-vestlige i et moderne demokrati som Norge, basert på frihetsverdier? Hva tror du, Martin Kolberg? 

På Debatten i NRK torsdag 19.september tegnet Martin Kolberg opp et så grotesk bilde av rapporten til Frps Bærekraftutvalg, at hvis jeg ikke visste langt bedre hadde jeg blitt vettskremt: Utvalget foreslår ”integrering av innvandrere, barn, voksne og eldre uten noen form for lov og dom”. Det er en ”forskrekkelig tenkning” utvalget står for, slo Kolberg harmdirrende fast. En ”skrekkelig tenkning”, fortsatte han.  

Ja, det er jeg grundig enig i. Hvis det var sant. 

Som Kolberg vet, stilte Human Rights Service sine kunnskaper til disposisjon for Bærekraftutvalget. Akkurat som vi stilte våre kunnskaper til disposisjon da Ap var ”i nøden” i regjering og trengte ny innvandringspolitikk (fireårsregelen blant annet, nedfelt i Soria Moria-2).  

Akkurat som vi har stilt opp når andre partier hadde etterspurt kunnskap. Også SV. 

Ettersom Kolberg har lest utvalgets rapport, vet han at 69 prosent av Aps velgere etterlyser en ny politikk. De vil ”begrense mest mulig den ikke-vestlige innvandringen og heller prøve å hjelpe flere i deres hjemområder”, nøyaktig hva også rapporten foreslår, da dagens innvandringspolitikk ikke er økonomisk bærekraftig, men går i minus årlig med minimum 34 milliarder kroner – mer enn hele budsjettet til justisdepartementet i år – viser tall fra SSB og Finansavisen. Dertil stimulerer politikken til menneskesmugling i stor skala der liv går tapt. (Les Lily Bandehys bok, Jeg kommer fra Iran, så skjønner du hva jeg snakker om.) I tillegg vil en omlegging av asylpolitikken kunne bidra til at Norge kan hjelpe langt flere i deres hjemland eller nærområder, enn hva pengene strekker til i et høykostnadsland som Norge. ”Forskrekkelig tenkning”, ikke sant Kolberg? 

I dag er ett av seks Oslo-barn fattige. To av tre barn med somaliske foreldre på landsbasis det samme. Hvordan kunne det skje, Kolberg – i ”verdens rikeste land”? Hvordan tror du fremtiden vil se ut, om ti år, 20 år, hvis dagens innvandringspolitikk ligger fast?

Som utvalgets bestilte statistikk hos SSB viser: den desidert største innvandringen har de seneste årene kommet fra Øst-Europa, og i snitt betaler hver husholdning 84 000 kroner i skatt i året. Ikke-vestlige betaler faktisk i snitt mer, 112 000 kroner, mens norske husholdninger betaler inn 218 000 kroner. Rapporten viser også, ved bestilte SSB-tall, det enorme økonomiske underskuddet asylinnvandringen fra land som Somalia, Afghanistan og Irak påfører fellesskapet. Dagens asylpolitikk er milelangt fra bærekraft, det samme er betydelige deler av selve innvandringen. Tallenes tale kan kun bortforklares ved rå manipulasjon, uredelighet og falskneri. 

Spørsmålet er: Er du og Ap villige til å spille økonomisk poker med befolkningens fremtid? 

I Debatten var (igjen) ”snikislamisering/islamisering” et tema. Kolberg benektet at han noensinne hadde advart mot islamisering.  Han hadde kun advart mot ”terror”, påstod han. Jeg skal friske opp Kolbergs hukommelse: du advarte til gangs 12.mars 2009 i NRK Dagsrevyen. Advarselen var så kraftig og entydig at det ble hovedoppslaget. Men du valgte kanskje dette tidspunktet fordi vi da var på vei inn i et stortingsvalg? 

Et av temaene du fortjenstfullt pekte på i 2009 var islamismens kamp mot likestilling.  Og nettopp den verdimessige utfordringen innvandringen særlig fra OIC-land medfører, ved tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og dumping av barn, var sentralt for Bærekraftutvalget. Hva skal samfunnet gjøre for særlig å få løftet de mest marginaliserte jentene inn i frihet og verdighet, som verken avgående eller forutgående regjeringer noensinne har vært i nærheten av å vise evne og vilje til å løse? 

Synes du det er greit at ingen foreldre tiltales når det avdekkes at barnet ble utsatt for rituell legemsbeskadigelse, dertil som baby? Fornøyd med innsatsen til avtroppende Ap-dominert regjering gjennom åtte år, partiet som mener de er likestillingens forpost? Så hva foreslår utvalget? At helkroppundersøkelsen av også jenter gjeninnføres (den ble som kjent fjernet i 1993 mot ekspertisens råd, som barneombudet den gang, barnelegen Trond Viggo Torgersen). At foreldre umiddelbart skal gå til politianmeldelse når de forstår at barnet deres er utsatt for legemsbeskadigelse, slik at ansvarlige kan straffeforfølges, slik at barnet får medisinsk hjelp. Ingen ”lov og dom”, sa du? 

At foreldre som dumper barna sine, eksempelvis på koranskole, og nekter å tilbakeføre dem til Norge til tross for at det også foreligger anmeldelse for blant annet kjønnslemlestelse, skal kunne tiltales for blant annet frihetsberøvelse.  

Jeg vet ikke hvilken side du står på, men i HRS står vi skulder ved skulder med slike barn – selv om de ikke er etnisk norske. 

Jeg skremmes over politikere som fremmer groteske vrengebilder av demokratiske krefter. Hadde det enda vært snakk om politisk uenighet der fremlagte forslag substansielt ble avvist og erstattet med noe bedre, så hadde det i alle fall vært å vise respekt for velgerne. Men nei, det hele fremstår som et rått, kynisk spill der det ikke engang gjøres et forsøk på å ta ballen. «Mannen» derimot må være forberedt på de mest subtile taklinger. 

Jeg undres: hvilket menneskesyn representerer dette? Hvorfor er man i politikken i det hele tatt, når det oser kun én ting: maktbegjær, nær sagt koste hva det koste vil?