Innvandring

Ingen grense

’Tar vi ikke imot flyktninger hit så skaper vi ustabilitet i verdens viktigste, ideologiske, politiske, religiøse veikryss Midtøsten, og det fører til en mer ustabil verden for alle.” Ordene tilhører Jan Egeland og de falt i Dagsrevyen. Samtidig angriper islamister i Nairobi nådeløst vestlige sivile, kristne bombes i Pakistan og terroren fortsetter i Bagdad. Hvor mange ofre for islams krise skal Norge åpne for? Blir det mer stabilt i verden dess flere som flys inn her, mon tro?

Det ser ut til at avgående regjering har lagt ut en såkalt snubletråd for påtroppende regjering: etter valgnederlaget ble det fattet vedtak om at Norge skal øke FN-kvoten med 1 000 personer i år, og hente dem alle fra leirer skapt av Assad-regimet og islamistiske opprørere og terrorister. Det var dette Dagsrevyinnslaget handlet om. Ny regjering pålegges dermed ekstrautgift på over 750 millioner kroner, minst.

Senest 5.september sa imidlertid Regjeringen i pressemelding at de ikke hadde fått forespørsel fra UNCHR om å ta imot syriske flyktninger, og at penger kommer bedre til nytte på bakken.

Dette dokumenterer Dagsrevyen som løgn.

Det hører med til denne historien at det kun i Libanon nå skal befinne seg over 700 000 syriske flyktninger. Norge henter tusen, altså, og bidrar slik i Egelands univers til en mer stabil verden.

Vel, jeg tror ikke på julenissen lenger.

Egeland og hans like (asyllobbyen), bryr seg aldri om verdimessig eller økonomisk ansvarlighet. Her illustrert ved Inga Marte Thorkildsen, avtroppende statsråd. Knyttet til Syria-vedtaket spør ABC-nyheter:

– Ser du noen økono­misk grense for hvor mange inn­vand­rere Norge kan ta imot?

Thorkildsens svar:

– Utgangs­punk­tet må være men­neske­retts­lige for­plik­tel­ser. I dag er det soma­liere som er på flukt fra krig. Vi har ingen garanti for at ikke våre etter­kom­mere vil trenge en trygg havn.

Her er tesen at nordmenn på sikt kan trenge beskyttelse i eksempelvis Midtøsten og Somalia. Den ”antydningen” står fint uten kommentar.

Men hvorfor var ikke regjeringen mer menneskelig enn dette? Hvorfor ikke 2 000 flyktninger, 10 000 flyktninger? 1 000 er jo knapt en dråpe i havet. Hvorfor ikke 1001? Hva er planen bak denne eksakte tallvurderingen?

For øvrig er det ikke krig i Somalia lenger, og norsksomaliere reiser titt og ofte på besøk dit, endog har et ukjent antall etablert seg med eiendommer der.

Men somaliere kriger i disse dager mot ikke-muslimer i Nairobis Westgate shoppingsenter. Så langt har al-Shabaabs terrorister drept og skadet nesten like mange som ABB. Ifølge journalister  er det sannsynlig at somaliere fra både USA, Storbritannia, Finland, Sverige og Canada deltar i terrorangrepet i Nairobi. Vestlige borgere angriper vestlige borgere med koranen i hånden.

Tidligere har det også vært fremme i Norge at somaliere her har vervet seg til al-Shabaab, bekreftet av PST  

Båndene mellom vesten og den islamske verden er med andre ord så tette at ubehaget er for stort til at folk som Egeland vil ta det innover seg?  

At norskfødte Arfan Bhatti har vært på det som har fremstått som terrortrening i Pakistan/Afghanistan, går i samme kategori. I går gikk islamister til terrorangrep på en kirke i Peshawar Ofrene bare i dette angrepet er flere enn ABB klarte å drepe og ødelegge.

Går det an å påstå at islam er i krig med oss? Og at en del av denne krigen også føres på europeisk jord med jussen i hånden; særlovgivning? Er det dette som har ført til den voldsomme aggresjonen mot Frp generelt, og Christian Tybring-Gjedde spesielt etter valget? At Frp tør å si det andre vender ryggen til? At virkeligheten kryper nærmere på vår andedam?

”… verdens viktigste, ideologiske, politiske, religiøse veikryss Midtøsten”, sa Egeland. Ja, hvorfor er det slik, mener du Egeland?

Europa og verden fremstår som ute av kontroll overfor islams voldspotensial.