hijab dukker

Fra en salgsbod i London. Etikkrådet burde ta seg en tur dit, til Tower Hamlets og prøve å ta innover seg den islamiserte bydelen. Uten hijab hadde det nok ikke latt seg gjøre ideologisk. Foto: HRS